آگهي جذب عضو هيأت علمي در دانشگاه جيرفت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   27 اسفند 1388-18 March 2010بازدید 7464


آگهي جذب عضو هيأت علمي در دانشگاه جيرفت

دانشگاه جيرفت از بين فارغ التحصيلان دوره دکتري در تخصص هاي زير جهت استخدام يا گذراندن طرح سربازي دعوت به عمل مي آورد. داوطلبان بايد مدارک خود را جهت بررسي به آدرس زير ارسال نمايند. آدرس پستي: کرمان، انتهاي بلوار 22بهمن ، ميدان پژوهش ، دانشگاه شهيد باهنر ،دفتر مرکزي، دبير خانه هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي ، صندوق پستي 76169133، تلفن : 3221051- 0341 1- زيست شناسي 2 مترجمي زبان انگليسي 3 ادبيات فارسي 4 - فيزيک 5- شيمي کليه گرايشها 6- رياضي کليه گرايشها 7- اقتصاد کشاورزي 8- مديريت بازرگاني 9- مديريت دولتي 10- شيلات 11- مديريت مناطق خشک و بياباني 12 - مرتع و آبخيزداري 13- مکانيک ماشينهاي کشاورزي (مرد) 14- مکانيک – طراحي کاربردي (مرد) 15- مکانيزاسيون کشاورزي (مرد) 16- آبياري، گرايش زهکشي 17- آبياري ، گرايش تاسيسات 18- اصلاح نژاد دام ،گرايش مولکولي 19- اصلاح نژاد دام ،گرايش کمي 20- فيزيولوژي دام 21- مديريت کشاورزي 22- باغباني ،گرايش اصلاح درختان ميوه 23- باغباني ،گرايش فيزيولوژي سبزيها 24- باغباني ،گرايش فيزيولوژي پس از برداشت 25- بيماريهاي گياهي ،گرايش نماتد شناسي 26- حشره شناسي ،فيزيولوژي حشرات 27- خاک شناسي ، بيولوژي و بيو تکنولوژي خاک 28- خاک شناسي ، پيدايش وطبقه بندي خاک 29- اصلاح نباتات زراعي متقاضيان جهت دريافت فرمها به منزلگاه دانشگاه به نشاني www.uk.ac.ir مراجعه نمايند. براي كسب اطلاعات بيشتر به لينك زير مراجعه نمائيد. http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=138
اخبار روزنامه ها