اختصاصي سالانه هزار عضو هيات علمي در دانشگاه‌ها استخدام مي‌شوند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   22 فروردین 1389-11 April 2010بازدید 2419


اختصاصي سالانه هزار عضو هيات علمي در دانشگاه‌ها استخدام مي‌شوند

تهران - مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري از جذب حداقل ساليانه يك هزار عضو هيات علمي در طول برنامه پنجم توسعه (‪ ۸۹‬تا ‪ (۹۳‬خبر داد. رضا عامري روز شنبه با اعلام اين مطلب به خبرنگار فرهنگي ايرنا گفت: جذب اعضاي هيات علمي متعهد و متخصص از اولويت‌هاي وزارت علوم است و اين اقدام در راستاي بهبود و ارتقاي وضعيت هرم اعضاي هيات علمي صورت مي‌گيرد. وي، نسبت استاد به دانشجو و هرم اعضاي هيات علمي را به عنوان دو شاخص اصلي و تعيين‌كننده در كيفيت آموزش عالي ذكر كرد و اظهار داشت: درحال حاضر به ازاي هر ‪ ۱۹‬نفر دانشجوي دانشگاه‌هاي دولتي، يك نفر استاد وجود دارد كه تا پايان برنامه پنجم توسعه اين نسبت بايد به يك به ‪ ۱۸‬نفر برسد. عامري يادآور شد: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پيام نور و آزاد نيز به ترتيب، يك به ‪ ۳۰۰‬و يك به ‪ ۵۰‬است كه براي رسيدن به وضعيت استاندارد بايد اين نسبت در پيام نور به يك به ‪ ۲۰۰‬و در دانشگاه آزاد به يك به ‪۳۰‬ كاهش يابد. وي با توضيح اينكه وضعيت هرم اعضاي هيات علمي براساس تعداد استاديار به بالا نسبت به كل اعضاي هيات علمي، سنجيده مي‌شود گفت: در شرايط فعلي ‪۷۲‬ درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي دولتي، داراي مرتبه استاديار به بالا هستند كه بهبود اين شاخص تا پايان برنامه پنجم توسعه تا ‪ ۷۵‬درصد، پيش بيني و هدف‌گذاري شده است. به گفته عامري، در دانشگاه آزاد نيز كه ‪ ۴۰‬درصد اعضاي هيات علمي را دارندگان مرتبه علمي استاديار به بالا تشكيل مي‌دهند اين شاخص بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به ‪ ۶۰‬درصد افزايش يابد. وي تاكيد كرد: وزارت علوم به عنوان متولي جذب اعضاي هيات علمي براي تمام موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي فعاليت مي‌كند و با توجه به تشكيل هيات جذب هيات علمي در اين وزارتخانه، سياست جذب و تبديل وضع اعضاي هيات علمي نيز ساماندهي و يكسان‌سازي خواهد شد. ایرنا
اخبار روزنامه ها