اعضای هیئت علمی تمام وقت فعال در دو دانشگاه اخراج می‌شوند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   19 مهر 1389-11 October 2010بازدید 3680


عامری به مهر خبر داد:

اعضای هیئت علمی تمام وقت فعال در دو دانشگاه اخراج می‌شوند

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه فعالیت به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت در دو دانشگاه مجاز نیست و با چنین استادی برخورد خواهد شد گفت: در برخورد با چنین مواردی به ادامه خدمت فرد در دانشگاه پایان داده می شود. رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق قانون هر فرد تنها در یک جا می تواند استخدام هیئت علمی تمام وقت باشد اما با مجوز رئیس دانشگاه می تواند به صورت همکاری با مرکز دیگری فعالیت کند. وی گفت: دانشگاه می تواند تنها موافقت کند که هر عضو هیئت علمی به صورت پاره وقت و یا مدعو با دانشگاه و یا پژوهشگاه دیگر همکاری داشته باشد و در اختیار دانشگاه نیست که بخواهد برای فعالیت تمام وقت عضو هیئت علمی در دانشگاه دیگر مجوز صادر کند. مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم با اشاره به نحوه برخورد با اعضای هیئت علمی که در دو جا به صورت تمام وقت فعالیت می کنند به مهر گفت: تا کنون با مواردی از این قبیل مواجه بودیم که در صورت برخورد با چنین مواردی یقینا به خدمت فرد در دانشگاه خاتمه داده می شود. وی اظهار داشت: سایر تنبیهات قانونی نیز برای فرد وجود دارد که با توجه به نوع تخلف و رسمی و پیمانی بودن عضویت هیئت علمی در هیئت انتظامی دانشگاه بررسی و به فرد اعلام می شود. عامری تأکید کرد: عضو هیئت علمی تمام وقت یک دانشگاه مجاز است تنها در قالب همکاری پاره وقت و مدعو در خارج از ساعات کاری و موظفی دانشگاه محل خدمت فعالیت داشته باشد. دکتر احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اخراج 10 استاد جوان این دانشگاه که در دانشگاهی دیگر نیز تمام وقت فعالیت می کردند خبر داد.
اخبار روزنامه ها