تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   30 مهر 1389-22 October 2010بازدید 3959


تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان

تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان باتوجه به تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان عضو هيئت علمي دانشگاه از تاريخ 27/7/89 لغايت 29/7/89 خواهشمند است در تاريخ مذکور براي ثبت نام به سايت http://www.msrt.ir مراجعه نمائيد. http://www.aui.ac.ir/ليستها/Announcements/DispForm.aspx?ID=256
اخبار روزنامه ها