استخدام کارشاس فنی و فروش در قزوین

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قزوینارسال شده در   18 دی 1392-08 January 2014بازدید 606


استخدام کارشاس فنی و فروش در قزوین

استخدام قزوین – کارشناس فنی و فروش
به افراد زیر نیازمندیم.

یک نفر کارشناس فروش
یک نفر کارشنای فنی و پشتیبانی ،سابقه فعالیت در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات ، آشنا به زبان انگلیسی

ا زعلاقمندان خواهشمند اس با شماره های زیر تماس حاصل نمایند :
تلفن: 02813362391 داخلی 103


استخدام قزوین استخدام در قزوین استخدامی های قزوین استخدام کارشناس فنی استخدام کارشناس پشتیبان در قزوین
اخبار روزنامه ها