استخدام دندانپزشک در درمانگاه صنعت نفت شاهرود

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سمنانارسال شده در   15 آذر 1392-06 December 2013بازدید 1437استخدام دندانپزشک در درمانگاه صنعت نفت شاهرود

درمانگاه صنعت نفت شاهرود واقع در استان سمنان نیرو جذب می‌کند

    مهلت تماس:30 آذر

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

سمنان

سمنان

صنعت نفت

دندانپزشک

دکترا

1

توافقی

صبح یا عصر

0231-

4422276

0273

2222479

استخدام دندانپزشک استخدام دندانپزشک در درمانگاه صنعت نفت شاهرود
اخبار روزنامه ها