استخدام نگهدار از سالمند با شبانه روزی در شیراز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شیرازارسال شده در   26 آذر 1392-17 December 2013بازدید 831استخدام نگهدار از سالمند با شبانه روزی در شیراز

به یک نفر جهت نگهداری از سالمند به یک نفر خانم به صورت شبانه روزی با حقوق و امکانات مناسب نیازمندیم.

آدرس:

گلدشت معالی آباد – لادن 4 – پلاک 164
تلفن: 09361604141, 07116256393
استخدام نگهدار از سالمند با شبانه روزی در شیراز استخدام نگهدار از سالمند استخدام در شیراز
اخبار روزنامه ها