استخدام دانشجوی پيام نور رشته حقوق

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشجوارسال شده در   31 فروردین 1391-19 April 2012بازدید 8910استخدام دانشجوی پيام نور ترجيحا حقوق

استخدام دانشجوي پيام نور ترجيحا" حقوق (آقا)
جهت كار آموزي در دفتر رسمي ازدواج
مدارک مورد نياز: يک قطعه عکس، درخواست کتبی استخدام

نحوه تماس: Razaghmehr@yahoo.com
آخرين مهلت: 7 ارديبهشت 1391
استخدام دانشجو پيام نور رشته حقوق
اخبار روزنامه ها