استخدام مترجم 90/04/11

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مترجمارسال شده در   11 تیر 1390-02 July 2011بازدید 2123


مترجم‌ زبان‌ انگليسي‌ خانم

, مترجم زبان انگلیسی خانم , آشنایی کامل به مکاتبات , در شرکت بازرگانی نیازمندیم
1390/4/11 الی 1390/4/12
33512398

مترجم رسمي زبان انگليسي

, مترجم رسمی زبان انگلیسی , تهران وشهرستان , جهت دارالترجمه رسمی
1390/4/11 الی 1390/4/12
88800071

تعدادي‌مترجم‌جهت‌ترجمه‌متون

, تعدادی مترجم جهت ترجمه متون , دانشجویی باسرعت ودقت بالا , نیازمندیم(باشرایط ویژه)
1390/4/11 الی 1390/4/12
66406846

به يك كارمند محجبه ‌خانم

, به یک کارمند محجبه خانم , تسلط کامل به زبان انگلیسی و , کامپیوتروحسابداری نیازمندیم
1390/4/11 الی 1390/4/12
33964353

مترجم زبان انگليسي خانم

, مترجم زبان انگلیسی خانم , با آشنایی کامل به اموربازرگانی , پاره وقت نیازمندیم
1390/4/11 الی 1390/4/12
77617479ـ77617481


استخدام مترجم
اخبار روزنامه ها