استخدام سرپرست گروه مترجمین در بنیاد ترجمه ونشر ایرانیان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مترجمارسال شده در   11 آذر 1391-01 December 2012بازدید 2608استخدام سرپرست گروه مترجمین در بنیاد ترجمه ونشر ایرانیان

سرپرست گروه مترجمین
كارشناس -تسلط كامل به متون و اصطلاحات فلسفی فرانسه-ویرایش ادبی-واژه گزینی و ریشه شناسی (زبان مبدا و مقصد) لیسانس زبان فرانسه
سرپرست گروه مترجمین (متون ادبی)
كارشناس تسلط كامل به متون و اصطلاحات ادبی فرانسه-ویرایش ادبی-واژه گزینی و ریشه شناسی (زبان مبدا و مقصد) لیسانس زبان فرانسه
سرپرست گروه مترجمین (متون فنی)
كارشناس تسلط كامل به متون مدیریت-اقتصاد-جامعه شناسی،هنر و معماری انگلیسی-ویرایش ادبی-واژه گزینی و ریشه شناسی (زبان مبدا و مقصد) لیسانس زبان انگلیسی / لیسانس مدیریت ،جامعه شناسی و اقتصاد،هنر و معماری
سرپرست گروه مترجمین (متون فلسفی)
كارشناس تسلط كامل به متون و اصطلاحات فلسفی انگلیسی-ویرایش ادبی-واژه گزینی و ریشه شناسی (زبان مبدا و مقصد) لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی / لیسانس فلسفه
سرپرست گروه مترجمین (متون ادبی)
كارشناس گرايش مترجمی-ادبیات / تسلط كامل به متون ادبی انگلیسی-ویرایش ادبی-واژه گزینی و ریشه شناسی (زبان مبدا و مقصد) لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

ارسال رزومه : iranian.trans@yahoo.com
iraniantranslationfund@gmail.com

پایان مهلت اعتبار آگهی 15 آذر 91


استخدام سرپرست گروه مترجمین بنیاد ترجمه ونشر ایرانیان بنیاد ترجمه و نشر  
اخبار روزنامه ها