استخدام مدرس زبان 90/4/31

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   01 امرداد 1390-23 July 2011بازدید 3097


مركززبان آريانپور

, مرکززبان آریانپور , ازمدرسین باتجربه , در دوره های , IELTS / TOEFL , ومکالمه(Conversation) , دعوت به همکاری می نماید
1390/5/1 الی 1390/5/2
22012312


, ازمدرسین تواناوفعال زبانهای , انگلیسی وفرانسه دعوت مینماید , خانه زبان هماپور(HLH)
1390/5/1 الی 1390/5/2
ونك قدس قيطريه 22211332

زبــان كيــش (مـركـز 21)

, زبان کیش (مرکز 21) , ازاساتیدمجرب آقاوخانم جهت تدریس , زبان انگلیسی دعوت به عمل می آورد
1390/5/1 الی 1390/5/2
66928423_66901540

از مدرسين زبان استانبولي

, از مدرسین زبان استانبولی , فرانسه- آلمانی و ... , دعوت به همکاری می نماییم
1390/5/1 الی 1390/5/2
44091682

چنداستادكاملامجرب‌درسطوح

, چنداستادکاملامجرب درسطوح , پیشرفتهILETS وTOFEL , نیازمندیم-آموزشگاهSLE
1390/5/1 الی 1390/5/2
77862330 - 77868324

تهران ـ كمبريج

, تهران کمبریج , برگزارکننده آزمون , تربیت معلم بین المللی کمریج , T.K.T , ازمدرسین زبان انگلیسی , دارای مدرک بین المللی کمبریج , Delta Celta T.K.T , جهت همکاری دعوت بعمل می آورد , شریعتی میرداماد
1390/5/1 الی 1390/5/2
22221124_22261167


استخدام مدرس زبان
اخبار روزنامه ها