استخدام کارمند فروش خانم در شرکت معتبر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خانمارسال شده در   11 مهر 1391-02 October 2012بازدید 1720

استخدام کارمند فروش خانم در شرکت معتبر


استخدام <a class=کارمند فروش خانم در شرکت معتبر" title="استخدام کارمند فروش خانم در شرکت معتبر" width="529" height="500" />

رديف مدرک تحصيلي رشته تحصيلي شغل مورد نظر تخصص و توانايي حداکثر سن جنسيت حداقل سابقه تعداد محل خدمت
 1    مديريت(همه گرايش ها)-علوم تربيتي-راهنمايي و مشاوره-رياضي  
 
 -  مرد و زن  -  -  
نحوه تماس
رديف مدرک تحصيلي رشته تحصيلي شغل مورد نظر تخصص و توانايي حداکثر سن جنسيت حداقل سابقه تعداد محل خدمت
 1    مديريت(همه گرايش ها)-علوم تربيتي-راهنمايي و مشاوره-رياضي  
 
 -  مرد و زن  -  -  
نحوه تماس:
رديف مدرک تحصيلي رشته تحصيلي شغل مورد نظر تخصص و توانايي حداکثر سن جنسيت حداقل سابقه تعداد محل خدمت
 1    مديريت(همه گرايش ها)-علوم تربيتي-راهنمايي و مشاوره-رياضي  
 
 -  مرد و زن  -  -  
نحوه تماس:

استخدام کارمند فروش استخدام خانم استخدام کارمند
اخبار روزنامه ها