استخدام کارشناس ارشد در شرکت ذغالسنگ طبس

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام یزدارسال شده در   19 فروردین 1391-07 April 2012بازدید 3362استخدام کارشناس ارشد در شرکت ذغالسنگ طبس

شرکت ذغالسنگ پروده طبس برای تکمیل ساختار سازمانی در قسمت فرآوری مستقر در 75 کیلومتری شهر طبس به دو کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی نیازمند است.

مهلت:

31 فروردین 91

tpc.co.ir برای تکمیل مشخصات

تماس:

03534229542
استخدام کارشناس ارشد طبس
اخبار روزنامه ها