استخدام جهت کار در دفتر خدمات مهندسی پژوهشی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام یزدارسال شده در   19 آذر 1392-10 December 2013بازدید 650استخدام جهت کار در دفتر خدمات مهندسی پژوهشی

دفتر خدمات مهندسی پژوهشیردر یزد به نیروی خانم در زمینه برق و  الکترونیک نیازمنداست .
 
تلفن: 09133526978استخدام جهت کار در دفتر خدمات مهندسی پژوهشی استخدام در دفتر خدمات مهندسی پژوهشی استخدام برق و الکترونیک
اخبار روزنامه ها