اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا وکاربردها

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / فنی مهندسیارسال شده در   19 آذر 1392-10 December 2013بازدید 979اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا وکاربردها


برگزارکننده : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهیدمفتح همدان
مسئول : مهندس سجاد آستانی (رییس همایش)
تلفن : 09182157965 -09182215198-02124521802
15 اسفند ماه 1392

مشاهده وب سایت : http://bonyadhamayesh.ir/fa/
   
اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا وکاربردها
محورهای همایش :

    نانوومحیط زیست
    نانووکشاورزی
    نانووانرژی
    نانووبیوتکنولوژی
    نانووشیمی
    نانووفیزیک
    نانووالکتریک
    نانوومیکانیک
    نانوموادوکاتالیست ها
    نانووداروسازی
    آموزش وفناوری نانو
    نانو ومدلینگ
    فناوری نانو وآینده
    حوزه های مرتبط با فناوری نانو
    و ...
پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی فرانسه - 23 آذر

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها - 25 آذرماه 95

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی 25 آذر 1395 / سنگاپور

کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژیمالزی - 27 مهرماه - کوالالامپور

دومین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی -برلین /آلمان - 18 آذرماه

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

تخفیف در ثبت نام کنفرانس علوم و تکنولوژی اسپانیا

پنجمین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

دومین همایش بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مکانیک و هوافضا

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران و مدیریت شهری - 26 شهریور

کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه - 23 شهريور

اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق - 29 مهر

اخبار روزنامه ها