دانشگاه های معتبر اتریش در گروه پزشکی اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   25 اسفند 1390-15 March 2012بازدید 4277
دانشگاه های معتبر اتریش در گروه پزشکی اعلام شد
اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت اسامی دانشگاههای معتبر پزشکی کشور اتریش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اضافه شدن دانشگاه پزشکی وین به مجموعه دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، کشور اتریش دارای چهار دانشگاه مورد تایید از سوی این وزارتخانه شد.

براساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی وزارت بهداشت در 20 اسفند 90 دانشگاه پزشکی وین Medical University of Vienna به لیست دانشگاههای معتبر کشور اتریش اضافه شد.

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور اتریش

ردیف نام دانشگاه
1

دانشگاه وین
( Universitat Wien (Vienna University

2

دانشگاه گراتس
( Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University

3

دانشگاه پزشکی گراتس
( Karl- Franzens Medizinisch Universitat Graz (Graz University

4

دانشگاه پزشکی وین
(Medical University of Vienna   (Medizinische Universitat Wien
دانشگاه معتبر اتریش پزشکی
اخبار روزنامه ها