آمار ارزشیابی مدارک تحصیلی در سال90

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   01 فروردین 1391-20 March 2012بازدید 3435
آمار ارزشیابی مدارک تحصیلی در سال90

مالزی دارای بیشترین مدرک
مدیر کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم اعلام کرد: در سال 1390 مدارک تحصیلی تعداد 3022 نفر از دانش‌آموختگان خارج از کشور مورد ارزیابی قرار گرفت که نسبت به 2555 مدرک تحصیلی دانش‌آموخته خارج از کشور که سال گذشته ارزیابی شد، 25درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مجلس آرا با اعلام این خبر اضافه کرد: از این تعداد 755 نفر در مقطع دکتری، 1490نفر در مقطع کارشناسیارشد ،744 نفر در مقطع کارشناسی و 32 نفر در مقطع کاردانی و در خارج از کشور تحصیل کرده که مدارک تحصیلی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت و به کشور بازگشتند.
وی با اشاره به کشورهای محل تحصیل این دانش‌آموختگان، گفت: از این تعداد، 334 پرونده مربوط به دانش‌آموختگان کشور انگلستان، 224 پرونده به دانش‌آموختگان کشور اوکراین،613 پرونده به دانش‌آموختگان کشور مالزی و 524 پرونده به دانش‌آموختگان هندوستان اختصاص داشت.

وی با اشاره به ترکیب جنسی دانش‌آموختگان خارج از کشور در سال جاری اظهار داشت: از تعداد 3022 نفر، 2178 نفر مرد و 844 نفر زن بوده‌‌اند.


آمار ارزشیابی مدارک تحصیلی سال90
اخبار روزنامه ها