تخلف يکصد موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   24 اردیبهشت 1390-14 May 2011بازدید 1488


بيش از يکصد موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به گفته رئيس مرکز هيئت امنا و هيئت مميزه مرکزي وزارت علوم به دليل اينکه فاقد هيئت امنا هستند متخلف شناخته مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدي ايرانمنش پنجشنبه در نشست روساي موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي گفت: نگاه وزارت علوم به موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي نگاه بسيار مثبتي است و اين موسسات به عنوان يک ياور براي نظام آموزش عالي کشور محسوب مي شوند.
رئيس مرکز هيئت امنا و هيئت مميزه مرکزي وزارت علوم با بيان اينکه 66 هيئت امنا براي دانشگاههاي دولتي و مراکز پژوهشي داريم گفت: در برنامه چهارم توسعه و بالاخص در ماده 20 برنامه پنجم توسعه نقش هيئت امناي دانشگاهها بسيار پررنگ و ارزشمند شده و ظرفيت بسيار مهمي در اختيار موسسات آموزش عالي کشور قرار گرفته است.
ايرانمنش با تأکيد بر همت در تشکيل هيئت امناي موسسات آموزش عالي و استفاده از ظرفيت آن گفت: هيئت امناي دانشگاهها را به عنوان يک نهاد قانونگذاري مي دانيم چرا که مصوبات هيئت امناي دانشگاهها ملزم به رعايت هيچکدام از قوانين کشوري نيستند.
وي نقش هيئت امنا را سياستگذاري براي موسسات آموزش عالي کشور دانست و افزود: هيئت امناي دانشگاه بالاترين رکن در دانشگاه است و مرجع تصويب برنامه راهبردي دانشگاه نيز هيئت امناي دانشگاه است که از سال 85 برنامه هاي 5 ساله ميان مدت براي دانشگاهها را در هيئت امنا تصويب کرديم و ميزان اجرايي شدن آن توسط هيئت امنا رصد شد.
ايرانمنش افزود: دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور با همه دستگاهها متفاوت هستند چون مأموريت و وظايفشان متفاوت است به همين دليل است که قانونگذار ظرفيت هاي خوبي براي دانشگاهها در نظر گرفته و الزام به رعايت هيچکدام از قوانين کشور را برايش ملزم ندانسته است.
رئيس مرکز هيئت امنا و هيئت مميزه مرکزي وزارت علوم از تصويب برنامه در چهار حوزه فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و توسعه اي براي دانشگاهها در هيئت هاي امناي دانشگاهها خبر داد و گفت: مسائل فرهنگي بسيار مدنظر دکتر کامران دانشجو وزير علوم است از اين جهت که در برنامه فرهنگي دانشگاهها بايد نقش تربيت همراه تعليم ديده شود.
ايرانمنش تعيين و گسترش رشته هاي دانشگاهي بر اساس آمايش آموزش عالي را از محورهاي برنامه هاي آموزشي دانشگاهها دانست و گفت: اينکه دانشگاهي به واسطه اينکه يک استاديار در فلان رشته دارد، بدون در نظر گرفتن آمايش آموزش عالي و صرفاً بخاطر وي بخواهد يک رشته تأسيس کند، اصلاً درست نيست.
وي هيئت امنا را علاوه بر اينکه مرجع تصويب برنامه هاي راهبردي دانشگاهها معرفي کرد آن را به عنوان مرجع رصد اين برنامه ها نيز دانست و گفت: ابزار هيئت امناي دانشگاه براي رصد برنامه هاي راهبردي دانشگاه، بودجه دانشگاه است. از اين رو ديگر براي دانشگاهها بودجه هاي سنتي را نمي پسنديم و نزديک سه سال است که بودجه هاي دانشگاهها بودجه هايي عملياتي است يعني بر اساس برنامه هاي مصوب هيئت امنا تعيين مي شوند.
معاون وزير علوم از بخشنامه به دانشگاهها براي تعيين حسابرس خبر داد و گفت: حسابرس امين هيئت امنا است و در پايان سال بايد به هيئت امنا گزارش مالي ارائه دهد. برنامه دانشگاه و بودجه مورد نياز براي اجراي برنامه را رئيس دانشگاه پيشنهاد مي دهد و هيئت امناي دانشگاه رصد مي کند که در اجرايي شدن برنامه اي که خود دانشگاه پيشنهاد داده و تصويب شده چه اتفاقي افتاده است.
ايرانمنش درباره جمع بندي وزارت علوم از رصد عملکرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي گفت: بسياري از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بسيار خوب عمل مي کنند و کيفيت و مسائل آزمايشگاههايشان خيلي خوب است.
معاون وزير علوم در عين حال در بخش ديگري از سخنانش که درباره وظيفه وزارت علوم در زمينه نظارت بر موسسات آموزش عالي مي گفت اذعان داشت: سوال نمايندگان مجلس از وزير علوم درباره موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي زياد است. 4 تا موسسه درست عمل نمي کنند اما متأسفانه عملکرد نامناسب و ضعيف اين تعداد معدود عملکرد مجموعه موسسات را زير سوال مي برد.
وي با بيان اينکه تا سال 84 هيچ پرونده اي از موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در مرکز هيئت هاي امناي وزارت علوم وجود نداشته است گفت: در حال حاضر 228 موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در مرکز هيئت هاي امناي وزارت علوم پرونده دارند و براي هر کدام از اين موسسات يک شناسنامه شامل اطلاعاتي نظير زمان تأسيس، زمان شکل گيري هيئت موسس، زمان تعيين نماينده وزير و ... ايجاد شده است.
رئيس مرکز هيئت امنا و هيئت مميزه مرکزي وزارت علوم در عين اينکه از تشکيل پرونده براي 228 موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در اين مرکز خبر داد اما اذعان داشت که فقط 118 مورد از اين موسسات داراي هيئت امنا هستند. اين درحاليست که به گفته ايرانمنش نزديک 300 موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در کشور وجود دارد.
ايرانمنش تأکيد کرد: موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي که براي ايجاد هيئت امنا همت نکرده اند يا نقش هيئت هاي امنا را نمي دانند و يا فکر مي کنند که احتياجي به هيئت امنا نيست، در هر صورت اين خلاف است. لذا توقع داريم حداکثر پس از 6 ماه که اساسنامه ابلاغ شد اعضاي هيئت امناي اي موسسات نيز معرفي شوند.
وي از تخلف ديگر برخي موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در اداره طولاني مدت اين موسسات توسط سرپرست خبر داد و گفت: سرپرست يک موسسه قانوناً 4 ماه و ديگر حداکثر تا 6 ماه مي تواند سرپرست باشد اما موسسه اي 2 سال است که يک سرپرست گذاشته است که اين قانوني نيست.


تخلف موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي

مهمترین عناوین اخبار روزنامه های صبح امروز

14 دانشگاه ایرانی در جمع 100 دانشگاه برتر دنیا

دکتر غلامعباس بارانی سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان شد

ساخت پایگاه تخصصی همکاری با دانشمندان ایرانی غیر مقیم در دانشگاه اصفهان

ایران در آستانه حذف از اتحادیه انجمن‌های ریاضی دنیا

اجرای پروژه‌های نفتی با راه‌اندازی دانشکده شیمی و پتروشیمی

تعیین وضعیت انتقال رشته‌های مرتبط با سلامت تا پایان سال

اهداف ایجاد پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد (تقویت ارتباط با صنعت)

فعالیت های آموزشی در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ضیا هاشمی:افزایش پاسخگویی مسؤولین به دانشجویان در سال جدید

جهاد دانشگاهی،میزبان کارگاه‌های امور حقوقی مرتبط با پژوهش

جزییات دوره آموزش مدرس قرآن در دانشگاه‌های علوم پزشکی

نظام مند شدن بررسی وضعیت طرح‌های پژوهشی کشور

گرفتن دیپلم مشروط به گرفتن گواهینامنه شد

مشکل کمبود فضای آموزشی در دانشگاه لرستان

اخبار روزنامه ها