علام جزييات تاثيرسوابق تحصيلي دركنكور88؛

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   03 دی 1387-23 December 2008بازدید 1462


با اعلام جزييات تاثيرسوابق تحصيلي دركنكور88؛ دكتر توكلي: نمرات تراز شده سوابق تحصيلي ملاك است تاثيرسوابق درشرايط تطابق ياعدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي جزييات و چگونگي تاثير سوابق تحصيلي در شرايط تطابق و عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي داوطلبان در كنكور 88 اعلام شد. دكتر حسين توكلي معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: بر اساس مصوبه پنجاه‌ و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه‌ريزي‌ كنكور و در راستاي اجراي طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو، سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي نظام جديد متوسطه سالهاي 84 تا 87 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است تا ميزان 15 درصد در گزينش نهايي كنكور اعمال خواهد شد. سوابق تحصيلي تنها براي ديپلمه‌هاي 84تا87 اعمال مي‌شود براي بقيه داوطلبان 100 درصد نمره آزمون سراسري ملاك گزينش است وي با بيان اينكه بر اساس اين مصوبه نمرات تراز شده سوابق تحصيلي ملاك خواهد بود، گفت: همچنين سوابق تحصيلي فقط براي فارغ‌التحصيلان سال سوم دبيرستان رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي كه در سالهاي 84 تا 87 امتحانات آنها به صورت نهايي و كشوري برگزار شده است اعمال مي‌شود و براي بقيه داوطلبان 100 درصد نمره آزمون سراسري ملاك گزينش خواهد بود . وي با بيان اينكه داوطلبان از نظر تاثير سوابق تحصيلي به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع ديپلم با گروه آزمايشي ثبت‌نامي تقسيم مي‌شود، تصريح كرد: براي اين داوطلبان ضرايب سوابق تحصيلي تا 15 درصد در نمره كل نهايي آنها اعمال خواهد شد. البته تاثير ميزان 15 درصد سوابق تحصيلي براي گروه آزمايشي علوم انساني بر اساس نمرات دروس موجود صورت مي‌گيرد. درصد تاثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفكيك نوع ديپلم و گروههاي آزمايشي مختلف خواهد بود وي با اشاره به داوطلباني كه گروه آزمايشي آنها با نوع ديپلم اخذ شده تطابق ندارد، اظهار كرد: تاثير سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي غيرمرتبط با گروه آزمايشي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا ميزان 15 درصد خواهد بود. همچنين ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي غير مرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروههاي آزمايشي مختلف با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زير گروههاي مربوط . به گفته وي، درصد تاثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفكيك نوع ديپلم و گروههاي آزمايشي مختلف خواهد بود . ميزان تاثير سوابق تحصيلي در شرايط تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي دكتر توكلي در اين رابطه تصريح كرد: براي داوطلباني كه گروه آزمايشي آنها با نوع ديپلم اخذ شده تطابق دارد، ضرايب سوابق تحصيلي به ميزان 15درصد در نمره كلي نهايي آزمون سراسري آنها تاثير خواهد داشت، بر اين اساس در گروه علوم رياضي و فني، نمرات دروس ديپلم ميانگين وزني زبان فارسي 3 و ادبيات فارسي 3، عربي 3، تعليمات ديني و قرآن 3، زبان خارجي 3، ميانگين وزني جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان، فيزيك 3 و آزمايشگاه و شيمي 3 و آزمايشگاه به ميزان 15 درصد در نمره نهايي آزمون سراسري آنها اعمال خواهد شد. وي افزود: در گروه آزمايشي علوم تجربي ميانگين وزني دروس زبان فارسي 3 و ادبيات فارسي 3، عربي 3، تعليمات ديني و قرآن 3، زبان خارجي 3، زمين شناسي، رياضي 3، زيست شناسي 2 و آزمايشگاه، فيزيك 3 و آزمايشگاه و شيمي 3 و آزمايشگاه تاثير خواهد داشت. همچنين در گروه آزمايشي علوم انساني نمرات دروس زبان فارسي تخصصي، عربي 3 ويژه علوم انساني، تعليمات ديني و قرآن 3، زبان خارجي 3، ميانگين وزني دروس ادبيات فارسي تخصصي و آرايه‌هاي ادبي، ميانگين وزني دروس ايران و جهان 2 و جغرافياي 2، جامعه شناسي 2 و فلسفه و منطق در نمره كل آزمون سراسري آنان اعمال خواهد شد. دكتر توكلي ادامه داد: در گروه آزمايشي علوم انساني براي ديپلمه‌هاي علوم و معارف اسلامي ، نمرات دروس زبان فارسي تخصصي، عربي 3 ويژه علوم معارف، ميانگين وزني دروس اصول و عقايد 2، تفسير علوم قرآني 2 و اخلاق 2، زبان خارجي 3، ادبيات فارسي تخصصي، تاريخ اسلام 2، تاريخ اسلام 2، جامعه شناسي 2 و فلسفه و منطق اعمال خواهد شد. ميزان تاثير سوابق تحصيلي در شرايط عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي معاون سازمان سنجش با اشاره به داوطلباني كه گروه آزمايشي آنها با نوع ديپلم اخذ شده تطابق ندارد، خاطرنشان كرد:‌ تاثير سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي غير مرتبط با گروه آزمايشي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا ميزان 15 درصد خواهد بود. دكتر توكلي ادامه داد: بر اين اساس در گروه آزمايشي علوم تجربي براي ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك تاثير نمرات دروس ديپلم بين 10 تا 12 درصد ، در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني براي ديپلمه‌هاي علوم تجربي تاثير نمرات دروس ديپلم بين 10 تا 11 درصد، در گروه آزمايشي علوم انساني براي ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك تاثير نمرات دروس ديپلم بين 4 تا 6 درصد، در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني براي ديپلمه‌هاي علوم انساني تاثير نمرات دروس ديپلم تا 4 درصد، در گروه آزمايشي علوم انساني براي ديپلمه‌هاي علوم تجربي تاثير نمرات دروس ديپلم از 4 تا 6 درصد، در گروه آزمايشي علوم تجربي براي ديپلمه‌هاي علوم انساني تاثير نمرات دروس ديپلم از 3 تا 4 درصد، در گروه آزمايشي هنر براي كليه ديپلمه‌هاي رياضي، تجربي و انساني تاثير نمرات دروس ديپلم بين 4 تا 5 درصد و در گروه آزمايشي زبان تاثير نمرات دروس ديپلم براي كليه ديپلمه‌هاي رياضي، تجربي و انساني بين 5 تا 15 درصد در نمرات كل آزمون سراسري آنان اعمال خواهد شد. معاون سازمان سنجش در خاتمه خاطرنشان كرد: براي اين دسته از داوطلبان باقي نمره كل از طريق درصد تاثير نمرات آزمون سراسري داوطلب تعيين خواهد شد.

اخبار روزنامه ها