دانلود سؤالات گروههای آزمايشی علوم انسانی, علوم رياضی و فنی،‌علوم تجربی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1392

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   10 تیر 1392-01 July 2013بازدید 2194دانلود سؤالات گروههای آزمايشی علوم انسانی, علوم رياضی و فنی،‌علوم تجربی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1392


1

دانلود سوالات سوالات گروه آزمايشی رياضی و فنی سال 1392


دفترچه اختصاصی

2

دانلود سوالات گروه آزمايشی هنر سال 1392

دفترچه اختصاصی

3


دانلود سوالات گروه آزمايشی علوم تجربی سال 1392

دفترچه اختصاصی - بهياری

4

دانلود سوالات گروه آزمايشی زبانهای خارجی سال 1392

فترچه اختصاصی - زبان های فرانسه وآلمانی


دانلود سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال1392
  دفتر چه عمومی
                                  دفتر چه اختصاصی اول و قواعد


دانلود سوالات کنکور دانلود سوالات کنکور92 دانلود سوالات کنکور رشته ریاضی دانلود سوالات کنکور رشته هنر دانلود سوالات کنکور رشته تجربی دانلود سوالات کنکور رشته زبان های خارجی دانلود سوالات کنکور1392
اخبار روزنامه ها