اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي ستاره‌دار كنكور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   22 شهریور 1388-13 September 2009بازدید 1906


اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي ستاره‌دار كنكور

سازمان سنجش اعلام كرد: آندسته از داوطلبان آزمون سراسري كه در زمان اعلام نتايج به جاي كد محل قبولي براي آنان كد0111اعلام شده، در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت براي مصاحبه و گزينش در رشته‌هاي انتخابي ستاره‌دار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا رشته‌هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آندسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 كه در زمان اعلام نتايج نهايي به جاي كد محل قبولي براي آنان كد 0111 اعلام گرديده، در رديف معرفيشدگان چند برابر ظرفيت براي مصاحبه و گزينش در رشته‌هاي انتخابي ستاره‌دار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا رشته‌هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند و لازم است كه براي اطلاع از زمان و آدرس مراجعه براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش به هفته‌نامه پيك‌سنجش روز دوشنبه 23 شهريور و نيز در سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه كنند. همچنين به اطلاع آندسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 كه در زمان اعلام نتايج نهايي به جاي كد محل قبولي براي آنان كد 0112 اعلام گرديده، ميرساند كه اين افراد در رديف معرفيشدگان چند برابر ظرفيت براي مصاحبه و گزينش در رشتههاي انتخابي دانشگاه شاهد قرار گرفته و بايد براي گذراندن مراحل مصاحبه و گزينش در روز دوشنبه 23 شهريور با به همراه داشتن يك قطعه عكس و يك برگ تصوير شناسنامه به ساختمان شماره 2 دانشكده هنر دانشگاه شاهد مراجعه كنند.
اخبار روزنامه ها