افزايش رشته هاي علوم پزشکي براي پذيرش بومي در کنکور سراسري

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   13 دی 1388-03 January 2010بازدید 1293


افزايش رشته هاي علوم پزشکي براي پذيرش بومي در کنکور سراسري

افزايش رشته هاي علوم پزشکي براي پذيرش بومي در کنکور سراسري مديرکل شوراي گسترش و ارزيابي وزارت بهداشت با اشاره به تغييرات بومي گزيني در رشته هاي علوم پزشکي گفت: يک رشته ديگر به مجموع رشته هاي بومي گزيني وزارت بهداشت افزوده مي شود. دکتر سيداميرمحسن ضيايي در گفتگو با مهر افزود: با توجه به ميزان رشته هايي که در دانشگاههاي علوم پزشکي وجود دارد ما توانسته ايم در هشت رشته حدود 80 درصد پذيرش بومي داشته باشيم. وي اظهار داشت: با توجه به ايجاد رشته هاي علوم پزشکي و پوشش اين رشته ها در همه دانشگاهها، رشته علوم آزمايشگاهي نيز از اين پس به صورت بومي پذيرش مي شود. ضيايي گفت: قوانين بومي گزيني همچون سال گذشته خواهد بود و آخرين تصميمات در اين زمينه نيز بر اساس مصوبات قانوني اعمال مي شود. به گزارش مهر، هشت رشته علوم پزشکي به دليل وجود آنها در همه دانشگاههاي علوم پزشکي در کنکور پذيرش بومي دارند. رشته هاي پرستاري، مامايي، اتاق عمل، هوشبري، بهداشت محيط، بهداشت خانواده، مبارزه با بيماريها و فوريت هاي پزشکي از جمله اين رشته ها بوده اند. http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=18607&cat=11
اخبار روزنامه ها