تقويم کنکورهاي سال 89 وزارت بهداشت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   31 فروردین 1389-20 April 2010بازدید 1566


تقويم کنکورهاي سال 89 وزارت بهداشت

21 آزمون در سال 89 / تقويم کنکورهاي سال 89 وزارت بهداشت / زمان قطعي آزمون دستياري مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تقويم آزمونهاي سال 89 اين وزارتخانه را منتشر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذيرش دستيار تکميلي تخصصي (فلوشيپ) روز پنجشنبه 30 ارديبهشت، آزمون دکتري و پذيرش دستيار تخصصي داروسازي روز پنجشنبه 6 خرداد و آزمون کارشناسي ارشد گروه پزشکي نيز در روزهاي 27 و 28 خردادماه سال جاري برگزار مي شود. آزمون بهداشتکاران دهان و دندان نيز در روز پنجشنبه 10 تيرماه 89 و آزمون ارتقاي دوره دستياري تخصصي پزشکي پنجشنبه 31 تيرماه در دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور که به تربيت دستيار اشتغال دارند برگزار مي شود. بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت، آزمون دستياري تخصصي دندانپزشکي روز پنجشنبه 14 مردادماه و آزمون جايابي دانش آموختگان دندانپزشکي خارج از کشور نيز در همان روز 14 مرداد برگزار مي شود. آزمون کتبي دانشنامه فوق تخصصي يکشنبه 17 مرداد و آزمون کتبي دانشنامه (بورد) تخصصي دندانپزشکي روز سه شنبه 23 شهريور برگزار خواهد شد. آزمون کتبي دانشنامه (بورد) تخصصي پزشکي نيز روز پنجشنبه 25 شهريور برگزار مي شود. آزمون پيش کارورزي و علوم پايه پزشکي، داروسازي و دندانپزشکي پنجشنبه 25 شهريور برگزار مي شود و آزمون دکتري تخصصي گروه علوم پايه پزشکي (Ph.D) روز پنجشنبه 6 آبان ماه برگزار مي شود. دوره دوم آزمون جايابي دانش آموختگان دندانپزشکي خارج از کشوردر روز پنجشنبه 11 آذر ماه 89 برگزار مي شود. آزمون کتبي پذيرش دستيار فوق تخصصي روز پنجشنبه 14 بهمن و آزمون پذيرش دستيار تخصصي روز جمعه 29 بهمن برگزار مي شود. آزمون هاي دوره اسفندماه آزمون هاي پيش کارورزي و علوم پايه پزشکي، داروسازي و دندانپزشکي نيز روز پنجشنبه 12 اسفند ماه سال جاري برگزار خواهد شد. به گزارش مهر، آزمون زبان عمومي وزارت بهداشت در سال 89 نيز در تاريخ هاي متعدد برگزار خواهد شد که بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت به ترتيب در اين سال 6 دوره آزمون زبان برگزار مي شود که پنجمين و ششمين دوره همزمان در 24 ارديبهشت، هفتمين دوره در 25 تير، هشتمين دوره در 16 مهر، نهمين دوره در 12 آذر و دهمين دوره در اول بهمن 89 برگزار مي شود. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1066663
اخبار روزنامه ها