جزئيات تسهيلات وزارت علوم براي نقل وانتقال پذيرفته شدگان کنکور 89

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 2671


جزئيات تسهيلات وزارت علوم براي نقل وانتقال پذيرفته شدگان کنکور 89

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور جزئيات تسهيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي انتقال دانشجويان به دانشگاه محل زندگي خود و انتقال دانشجويان تهراني به شهرستانها را تشريح کرد و گفت: انتقال از تهران به شهرستانها حتي با تغيير رشته مي تواند همراه باشد. محمد حسين سرورالدين در گفتگو با مهر با تشريح جديدترين تسهيلات براي نقل و انتقال پذيرفته شدگان کنکور از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر افزود: وزارت علوم از يک سو با هدف افزايش تسهيلات دانشجويي براي کمک به تحصيل دانشجويان در کنار خانواده آئين نامه نقل و انتقال را بازنگري کرده و از سوي ديگر تسهيلات ويژه اي را براي متقاضيان انتقال از تهران به شهرستان در نظر گرفته است. وي با اشاره به بازنگري آئين نامه نقل و انتقال اظهار داشت: بر اساس تغييراتي که در آئين نامه جديد اعمال شده وزارت علوم تلاش مي کند تا جايي که امکان دارد تسهيلات را فراهم کند تا پذيرفته شدگان کنکور به دانشگاه محل زندگي خود منتقل شوند. رئيس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: هدف از اين تسهيلات اين است که دانشجويان در کنار خانواده ها باشند و مشکلاتي از قبيل خوابگاه کمتر به وجود آيد. وي همچنين افزود: اين تسهيلات پذيرفته شدگان کنکور 89 و دانشجويان ترمهاي بالاتر را نيز شامل مي شود. تسهيلات انتقال دانشجويان تهراني به شهرستان با امکان تغيير رشته سرورالدين با اشاره به تسهيلات انتقال دانشجويان و پذيرفته شدگان کنکور از تهران به شهرستانها به مهر گفت: اين انتقال حتما انجام مي شود. انتقال براي دانشجويان تهراني به طور ويژه صورت مي گيرد به طوري که حتي اگر رشته اي که مي خواهد در آن شهر نباشد تسهيلاتي براي تغيير رشته وي در نظر گرفته مي شود. وي درباره جزئيات بيشتر اين طرح گفت :البته اين تسهيلات تنها براي دانشجوياني است که بخواهند به همراه خانواده به شهرستان مهاجرت کنند. رئيس سازمان سنجش اضافه کرد: در اين صورت براي شهرهاي کلان متقاضي انتقال بايد 85 درصد نمره آخرين فرد قبول شده در آن رشته محل و براي شهرستانها 75 درصد نمره قبولي را کسب کرده باشد.
اخبار روزنامه ها