تدريس خاطرات رزمندگان در مقطع كارشناسي زبان انگليسي دانشگاه اصفهان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   23 خرداد 1390-13 June 2011بازدید 2136


هلن اوليايي نيا خبر داد:تدريس خاطرات رزمندگان در مقطع كارشناسي زبان انگليسي دانشگاه اصفهان


يك استاد دانشگاه اصفهان گفت: از خاطرات قهرمانان ايران براي تدريس زبان انگليسي در دانشگاه اصفهان استفاده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا ، دکتر هلن اوليايي‌نيا اظهار کرد: مجموعه‌اي از خاطرات دانشجويان آزاده گروه زبان انگليسي دانشگاه اصفهان را در مقطع کارشناسي تدريس خواهم كرد.
وي درخصوص کتاب «مناديان فتح» که به زبان انگليسي به چاپ رسيده است، افزود: دانشجويان آزاده را تشويق به نوشتن اين خاطرات کردم، سپس اين خاطرات را به صورت کتاب درسي دانشجويان در آورده ام و در پايان هر درس سوال هايي براي آن تنظيم کرده‌ام.
مترجم «بوطيقاي ارسطو»، نويسنده کتاب «بررسي شيوه هاي روايتي در سه رمان فاکنر» و صاحب بيش از بيست و يک مقاله تاليفي، افزود: خاطرات مشترک فقط يک بار در اين کتاب چاپ شده و اين كتاب، مجموعه اي کاملا مستند از خاطرات رزمندگان است.
وي اضافه كرد: با همه سختي که براي چاپ اين اثر کشيدم خوشحالم،اين خوشحالي به دليل شهرت و اسم و رسم خودم نيست، بلكه به اين دليل است كه براي چاپ اين اثر به دانشجويان آزاده قول داده بودم و اسم هر کدام از اين افراد زير خاطره‌اي که از آن ها ذکر شده آمده است.
اين نويسنده و مترجم درباره اثر زير چاپ ديگرش با عنوان"مسخ و نقد آن"خاطرنشان كرد: اين کتاب ترجمه تاليف است و در آن از ترجمه صادق هدايت که بهترين ترجمه از مسخ کافکا است، استفاده شده است.
وي ادامه داد: اين كتاب را به همراه چند مقاله در باره مسخ و کافکا که يکي از آن ها تاليف من و بقيه ترجمه مي باشد، به چاپ خواهم سپرد.اين کتاب حدود صد و بيست صفحه مي باشد و توسط نشر فردا به چاپ مي رسد.
اين استاد دانشگاه گفت: كتاب «بررسي فرماليستي نقش‌مايه نامه در تراژدي شکسپير» من که به زبان انگليسي نگارش يافته و قرار است در مقطع کارشناسي ارشد تدريس شود، توسط انتشارات دانشگاه اصفهان به چاپ خواهد رسيد.


تدريس خاطرات رزمندگان مقطع كارشناسي زبان انگليسي دانشگاه اصفهان
اخبار روزنامه ها