ثبت نام دوره MSRT يا MCHE فرهيختگان دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   01 اردیبهشت 1391-20 April 2012بازدید 3806
ثبت نام دوره   MSRT يا  MCHE   فرهيختگان دانشگاه تهران

ثبت نام دوره هاي آمادگي MSRT دپارتمان زبان انگليسي فرهيختگان دانشگاه تهران شروع شد:


دوره هاي آمادگي آزمون MSRT يا MCHE :

هدف اين دوره ها آماده‌ سازي دانشپذير براي شركت در آزمون MSRT يا  MCHE مي‌باشد.


دوره  فشرده آمادگي آزمون  MSRT  يا   MCHE

اين دوره به مدت بيست و هشت ساعت آموزشي طي سه هفته ارائه مي‌شود و دانشپذير دو روز در هفته و هر روز چهار ساعت آموزشي در كلاس حضور مي يابد.

دوره ترميك آمادگي آزمون MSRT  يا MCHE

اين دوره به مدت هشتاد ساعت آموزشي طي ده هفته ارائه مي‌شود و دانشپذير دو روز در هفته و هر روز چهار ساعت آموزشي در كلاس حضور مي‌يابد.

منابع آموزشي دوره آمادگي آزمون MSRT يا    MCHEتوسط گروه تأليف و تدوين منابع آموزشي مؤسسه تهيه شده و در برگيرنده هر سه مهارت زباني مورد نياز براي شركت در آزمون اصلي شامل Reading ، Listening و Grammar مي‌باشد. در اين دوره يك آزمون آزمايشي رايگان برگزار شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و دانشپذير بر حسب عملكرد خود در اين آزمون‌ از مشاوره‌هاي تخصصي رايگان براي ارتقاء عملكرد در آزمون اصلي برخوردار مي‌شود.آخرين مهلت ثبت نام دوره فشرده آمادگي MSRT پنجشنبه  91/02/07 مي‌ باشد.

پايان مهلت ثبت نام دوره ترميك آمادگي آزمون MSRT  پنجشنبه 91/04/08 مي باشد.
برنامه زمان بندي دوره فشرده و ترميك MSRT فرهيختگان


براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به نشاني www.farhikhtegan.com   مراجعه كرده و يا با شماره  88288141 -021 تماس حاصل نمائيد.
MSRT MCHE فرهيختگان دانشگاه تهران
اخبار روزنامه ها