دوره تربيت ممتحان داخلي آزمون آيلتس به زودي اجرا مي‌شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   17 مهر 1387-08 October 2008بازدید 1810


نماينده آزمون آيلتس در ايران: دوره تربيت ممتحان داخلي آزمون آيلتس به زودي اجرا مي‌شود امكان برگزاري آزمون آيلتس در 4 شهر ديگر كشور فراهم شد مدير و نماينده آزمون زبان آيلتس در ايران با بيان اينكه اين مركز نماينده دانشگاه لندن در ايران است و با دانشگاه بين‌الملليچابهار همكاري مي‌كند، گفت: ظرفيت برگزاري آزمون براي هزار نفر در هر ماه در اينمركز ايجاد شده است و مطابق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته امكان برگزاري آزمون آيلتسدر شهرهايي مانند تبريز، اصفهان، شيراز و مشهد نيز به زودي ايجاد مي شود. به گزارش خبرنگارصنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،دكتر امير سعادتي در جمعخبرنگاران با بيان اينكه سيزدهمين دوره آيلتس در ايران برگزار مي شود، اظهار كرد: اين مركز، اولين مركز خصوصي است كه توانسته است، به صورت انحصاري آزمون آيلتس را باهمكاري مركز آموزش‌هاي لندن برگزار كند. وي با بيان اينكه در حال حاضر كليهممتحن‌هاي ما در آزمون آيلتس خارجي هستند و ماهانه 5 نفر براي برگزاري آزمون‌ها بهايران مي‌آيند، گفت: در صدد برگزاري دوره TESSOL براي تربيت ممتحنان داخلي هستيم كهثبت‌نام براي اين دوره‌ها از طريق سايت سازمان سنجش صورت خواهد گرفت. سعادتي ادامه داد: در حال حاضر كشور ما دربحث آموزش زبان ضعيف است و در اين راستا در صدديم كه يك دوره 120 ساعته آموزش مجازيبراي شركت در آزمون آيلتس راه‌اندازي كنيم كه اين دوره تنها دوره مورد تاييد جهانيخواهد بود كه در ايران برگزار مي‌شود. وي افزود: از موسسات خصوصي زبان دعوتكرده‌ايم تا با ما همكاري داشته باشند تا از اين طريق يك حركت ملي براي تقويت زباندر كشور ايجاد شود. مدير آيلتس در ايران خاطر نشان كرد: درحال حاضر به دليل تحريمهاي صورت گرفته داوطلبان ايراني نمي‌توانند در برخي ازآزمون‌ها به عنوان مثال سيسكو در حوزه IT و نرم افزار شركت كنند كه با هماهنگي‌هايصورت گرفته به زودي اين آزمون حدود ژانويه 2009 در كشور برگزار مي‌شود كه پيش بينيمي‌شود متقاضيان آن از آزمون آيلتس هم بيشتر باشند. وي همچنين با بيان اينكه ظرفيت امتحانآيلتس را مركز آيلتس مركزي و بر اساس تجربه مراكز تعيين مي كند، گفت: در حال حاضربزرگترين مركز خاورميانه در ايران فعال است و هيچ مركزي در ماه هزار نفر آزمونبرگزار نمي‌كند و فقط در كشور چين تعداد شركت كنندگان از ما بيشتر است. مدير و نماينده آيلتس در ايران در خاتمه،گفت: خوشبختانه آزمون آيلتس را با شرايط كاملا ايراني از جمله با پخش قرآن و سرودملي برگزار مي‌كنيم كه اين مي‌تواند به ميزان زيادي از استرس داوطلبان بكاهد.

اخبار روزنامه ها