كارت آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ازيكشنبه توزيع مي‌شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسی ارشدارسال شده در   12 اردیبهشت 1388-02 May 2009بازدید 2598


كارت آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ازيكشنبه توزيع مي‌شود معاون مركزآزمون: آزمون با رقابت 385 هزار داوطلب از پنجشنبه برگزارمي‌شود مردان 57 درصد داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامي طي روزهاي 17 الي 19 ارديبهشت ماه با رقابت 385 هزار داوطلب در 113 حوزه امتحاني در سراسر كشور برگزار مي‌شود. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امسال در حالي برگزار مي‌شود كه مردان با 57 درصد شركت‌كنندگان برخلاف ساير آزمونها، گوي سبقت را از زنان ربودند. به گفته مهرادفر معاون مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، آزمون كارشناسي ارشد در186رشته امتحاني به صورت يك نوبتي و 66 رشته امتحاني دونوبتي براي پذيرش در هزار و 128 رشته محل برگزار مي‌شود. آزمون داوطلباني كه يكي از واحدهاي دانشگاهي خارج از كشور و يا واحد الكترونيكي را انتخاب كرده‌اند در شهر تهران برگزار مي‌شود. گفتني است، در اين آزمون هم همراه داشتن ماشين حساب از هر نوع و تلفن همراه حتي به صورت خاموش در جلسه ممنوع و تخلف است. اعلام نتايج نهايي آزمون در شهريور ماه مهرادفر درباره تاريخ اعلام نتايج اين آزمون به ايسنا گفت: نتايج آزمون كارشناسي ارشد سال 88 دانشگاه آزاد اسلامي شهريور ماه اعلام مي‌شود. به گفته وي، توزيع كارت ورود به جلسه داوطلبان از روز يكشنبه 13 ارديبهشت ماه آغاز مي‌شود و به مدت 3 روز تا روز سه شنبه 15 ارديبهشت ماه ادامه دارد. همچنين 16 ارديبهشت ماه براي توزيع كارت موخرين و رفع نقايص احتمالي در نظر گرفته شده است. توزيع كارت در دو نوبت صبح و عصر در طي روزهاي اعلام شده انجام و داوطلبان براي دريافت كارت ورود به جلسه بايد اصل كارت اعتباري ثبت نام و شناسنامه يا مدرك شناسايي عكسدار را به همراه داشته باشند، بنابراين داوطلبان بايد طبق جدول توزيع كارت با توجه به حرف اول نام خانوادگي و شناسنامه در نقاط تعيين شده براي دريافت كارت مراجعه كنند. همچنين، آدرس محل حوزه امتحاني داوطلباني كه يكي از واحدهاي شهر تهران را انتخاب كرده‌اند بر روي كارت ورود جلسه آنها درج شده است بنابراين داوطلبان ساير واحدهاي مجري آزمون كارشناسي ارشد بايد آدرس محل حوزه امتحاني خود را از حوزه توزيع كارت دريافت كنند. به گزارش ايسنا، كارت ورود به جلسه داوطلباني كه واحد الكترونيكي يا يكي از واحدهاي خارج از كشور چون امارات متحده عربي و كشور انگلستان را انتخاب كرده‌اند، در شهر تهران توزيع مي‌شود. لازم به ذكر است، آن دسته از داوطلباني كه واحدهاي دانشگاهي مستقر در شهرستان‌هاي استان تهران چون اسلام شهر، رودهن، شهر ري، شهريار، فيروزكوه، كرج و ورامين را انتخاب كرده‌اند بايد براي دريافت كارت ورود به جلسه به محل واحد دانشگاهي مورد نظر در شهرستانهاي مذكور مراجعه كنند. نحوه رفع نقص كارت ورود به جلسه براساس اعلام مركز آزمون، داوطلبان بايد پس از دريافت كارت بلافاصله عكس و مشخصات مندرج در آن را با مشخصات خود تطبيق و در صورت مشاهده هر گونه مغايرت به باجه‌هاي رفع نقص مراجعه كنند و فرم رفع نقص را تكميل و به متصدي باجه ارائه دهند تا نسبت به اصلاح مشخصات اقدام شود در غير اين صورت مسئوليت هر نوع اشكال در مشخصات به عهده شخص داوطلب است. همچنين چنانچه در كارت ورود به جلسه موردي به عنوان نقص عكس درج شده باشد داوطلب بايد سه قطعه عكس پشت نويسي شده 3 در 4 تمام رخ با زمينه روشن كه در سال جاري تهيه شده باشد را به انضمام رسيد مبلغ سه هزار و 500 تومان به عنوان هزينه رفع نقص به حساب سيبا شماره 0104450445002 بانك ملي ايران به متصدي رفع نقص تحويل دهد در غير اين صورت داوطلب حق شركت در آزمون را ندارد. لازم به ذكر است آزمون كليه رشته‌هاي كارشناسي ارشد به طور همزمان در واحدهاي دانشگاهي طي روزهاي 17، 18 و 19 ارديبهشت ماه در دو نوبت صبح راس ساعت 8 و عصر راس ساعت 4 برگزار مي‌شود، البته نوبت برگزاري آزمون هر داوطلب بر روي كارت ورود به جلسه درج شده است. جزييات توزيع كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد تهران به شرح زير است: حوزه خواهران مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم(ص) واحد تهران مركز - حرف «الف» از شماره شناسنامه يك تا 8437 صبح يكشنبه - حرف «الف» از شماره شناسنامه 8438 تا آخر و حرف «ب» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر يكشنبه 13 ارديبهشت ماه - حرف «ب» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حروف «پ - ت - ث -ج» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح دوشنبه - حروف «چ -ح» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر دوشنبه - حروف «خ- د- ذ» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح سه شنبه - حرف « ر» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر سه شنبه تربيت معلم مركز شكوه واحد تهران جنوب - حروف « ز، ژ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «س» از شماره شناسنامه يك تا 1381 صبح يكشنبه - حرف « س» از شماره شناسنامه 1382 تا آخر عصر يكشنبه 13 ارديبهشت - حرف «ش» از شماره شناسنامه يك تا 15100 صبح دوشنبه - حرف «ش» از شماره شناسنامه 15101 تا آخر و حرف «ص» از شماره شناسنامه 1 تا آخر عصر دوشنبه 14 ارديبهشت ماه - حروف «ض، ط، ظ » از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «عين» از شماره شناسنامه يك تا 1175 صبح سه شنبه - حرف ع از شماره شناسنامه 1176 تا آخر عصر سه شنبه 15 ارديبهشت ماه دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي واحد تهران مركز - حروف «غ و ف» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ق» از شماره شناسنامه يك تا 26723 صبح يكشنبه - حرف« ق» از شماره شناسنامه 26724 تا آخر و حروف « ك- گ» و حرف «ل» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر يكشنبه 13 ارديبهشت ماه - حرف «م» از شماره شناسنامه يك تا 2569صبح دوشنبه - حرف «م» از شماره شناسنامه 2570 تا آخر عصر دوشنبه 14 ارديبهشت ماه - حرف «ن» از شماره شناسنامه يك تا 21126 صبح سه شنبه - حرف «ن» از شماره شناسنامه 21127 تا آخرو حروف «و،‌ ه، ي» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر سه شنبه 15 ارديبهشت ماه حوزه برادران مجتمع دانشگاهي وليعصر واحد تهران مركز - حرف «الف» از شماره شناسنامه يك تا 6208 صبح يكشنبه - حرف «الف» از شماره شناسنامه 6209 تا آخر و حرف «ب» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر يكشنبه 13 ارديبهشت ماه - حروف «پ، ت، ث، ج» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح دوشنبه - حروف «چ و ح» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر دوشنبه 14 ارديبهشت - حروف «خ، د و ذ» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح سه شنبه - حروف «ر، ز، ژ» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر سه شنبه 15 ارديبهشت ماه دانشكده فني و مهندسي واحد تهران جنوب - حرف «س» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح يكشنبه - حرف «ش» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر يكشنبه 13 ارديبهشت ماه - حروف «ص و ض» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ط» از شماره شناسنامه يك تا 1800 صبح دوشنبه - حرف «ط» از شماره شناسنامه 1801 تا آخر و حرف «ظ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ع» از شماره شناسنامه يك تا 2000 عصر دوشنبه 14 ارديبهشت - حرف «ع» از شماره شناسنامه 2001 تا آخر و حرف «غ» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح سه‌شنبه - حرف «ف» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر سه شنبه 15 ارديبهشت ماه دانشكده علوم سياسي مهستان واحد تهران مركز - حرف «ق» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح يكشنبه - حرف «ك» از شماره شناسنامه يك تا 890 صبح يكشنبه - حرف «ك» از شماره شناسنامه 891 تا آخر و حروف «گ و ل» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر يكشنبه 13 ارديبهشت ماه - حرف «م» از شماره شناسنامه يك تا 1621 صبح دوشنبه - حرف «م» از شماره 1622 تا آخر عصر دوشنبه 14 ارديبهشت ماه - حرف «ن» از شماره شناسنامه يك تا 15529 صبح سه شنبه و حرف «ن» از شماره 15530 تا آخر و حروف«و، ه، ي» از شمار شناسنامه يك تا آخر عصر سه‌شنبه 15 ارديبهشت نشاني حوزه‌هاي توزيع كارت: - مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم(ص): شهرك قدس، ميدان صنعت، بلوار فرحزادي، نرسيده به مجتمع تجاري ميلاد نور، ابتداي خيابان سيماي ايران. - تربيت معلم مركز شكوه تهران جنوب: خيابان انقلاب، روبروي خيابان لاله زار نو، بن بست شكوه. - دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران مركز: شهرك قدس، ابتداي خيابان ايران زمين، روبروي اداره برق. - مجتمع دانشگاهي وليعصر واحد تهران مركز: ميدان امام حسين (ع)، اول خيابان دماوند، جنب بيمارستان بوعلي -دانشكده فني و مهندسي واحد تهران جنوب: اتوبان افسريه، بلوار آهنگ. - دانشكده علوم سياسي مهستان واحد تهران مركز: شهرك غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان

تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سه شنبه آغاز میشود / کدرشته های جدید اعلام شد

جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشداعلام شد

آغاز تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد

ظرفیت ۸۱هزار نفر برای تکمیل ظرفیت کنکور ارشد/ثبت نام از فردا آغاز می شود

با ویرایش منحصر بفرد مرجع واقعی لغات زبان عمومی ارشد و دکتری بیشتر آشنا شوید + دانلود

تمدید مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد سه شنبه

آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد اعلام شد / انتخاب رشته ۷۵هزار نفر

آخرین فرصت تکمیل ظرفیت ارشد/ ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

هر گونه تغییر رشته، میهمانی و انتقال در دوره ارشد و دکتری ممنوع شد

کلاس های استاد پورشفیع (خانه مدیریت )

اعلام ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت موسسه خانه مدیریت

کلاس های آمادگی کنکور ارشد مهندسی صنایع در موسسه پژوهش

همایش رایگان موفقیت در کنکور ارشد مدیریت اجرایی و MBA - موسسه پژوهش -29 مهر ماه

اخبار روزنامه ها