شيوع بالای خواب نامناسب در ميان دانشجويان پزشکی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پزشکیارسال شده در   19 امرداد 1391-09 August 2012بازدید 1450


شيوع بالای خواب نامناسب در ميان دانشجويان پزشکی

پرتال دانشگاهی به نقل از ایسنا: نتایج یک مطالعه جدید، شيوع بالاي کيفيت خواب نامناسب در بين دانشجويان پزشکي مشهد نسبت به مطالعات مشابه، نياز به توجه ويژه و انجام تحقيقات بيشتر جهت شناسايي عوامل مرتبط با کيفيت خواب را در مورد دانشجويان پزشکي روشن مي‌كند.

پژوهشی به منظور بررسي نقش عوامل جمعيت شناختي و شاخص توده بدني بر کيفيت خواب دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد توسط علي طلايي، دانشيار روانپزشکي از مرکز تحقيقات روانپزشکي و علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد و همکارانش انجام شد.

اين مطالعه پژوهشي-توصيفي بر روي 310 نفر (222 زن و 88 مرد) از دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام گرفت. اطلاعات با نمونه گيري تصادفي و از طريق پرسشنامه‌هاي جمعيت شناختي محقق ساخته و کيفيت خواب پيتزبورگ، جمع آوري شدند و نمره کلي بالاتر از پنج به عنوان کيفيت خواب نامناسب در نظر گرفته شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 16و با استفاده از آزمون‌هاي مجذور خي، يومن ويتني و دقيق فيشر تحليل شدند.

يافته‌ها حاکی از آن است که کيفيت خواب نامناسبي در 39.8 درصد از دانشجویان گزارش شده است. متغيرهاي جنسيت و شاخص توده بدني (BMI) دانشجویان در دو سطح مساوي يا بالای 25 و کمتر از 25 با نوع کیفیت خواب آن‌ها رابطه ي معني داري داشت. بين کيفيت خواب و متغيرهاي وضعيت تاهل، سن و محل سکونت (در خوابگاه و غير خوابگاه) رابطه معني داري مشاهده نشد.

با توجه به اين كه BMI در مردان به طرز معني داري بيشتر از زنان بود، مشخص شد که در 25≤BMI، كيفيت خواب دو جنس، تفاوت معني داري ندارد، اما در 25> BMI كيفيت خواب مردان، نامناسبتر از زنان است.

بنا بر نتایج، شيوع بالاي کيفيت خواب نامناسب در بين دانشجويان پزشکي مشهد نسبت به مطالعات مشابه، نياز به توجه ويژه و انجام تحقيقات بيشتر جهت شناسايي عوامل مرتبط با کيفيت خواب را در مورد دانشجويان پزشکي روشن مي‌كند.

مشروح این پژوهش در مجله علوم پزشکی مشهد (مجله اصول بهداشت روانی) منتشر شده است.

خواب نامناسب دانشجويان پزشکی دانشجو

احتمال اخراج دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های هند

ثبت نام برای المپیاد علمی دانشجویان پزشکی تا ۲۹ آبان ماه ادامه دارد

جزئیات کنکورهای ارشد و دکتری گروه پزشکی سال ۹۶ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون های بین المللی برای گروه پزشکی از ۵ مهر

نتایج آزمون دستیاری امشب منتشر می‌شود/اعلام نتایج دکتری در مهرماه

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

آموزش پزشکی برای اولین بار ترکیبی شد/ ارائه مجازی دروس نظری

جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج آزمون دستیاری منتشر شد/ آغاز ثبت نام از سوم مهر

نتایج آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۲ روز آینده اعلام می شود

بانک سوال در همه رشته های علوم پزشکی ایجاد می شود

تعویق اعلام نتایج دکتری پزشکی / قطعی سرورهای مرکز سنجش پزشکی

انتقال ۹۹ دانشجوی ایرانی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۸ شهریور برگزار می شود

اخبار روزنامه ها