فراخوان مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها در شهريور90

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / سربازی امریهارسال شده در   01 شهریور 1390-23 August 2011بازدید 4498


فراخوان مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها در شهريور90

سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطلاعيه اي كليه مشمولان فارغ التحصيل داراي برگ اعزام به خدمت در تاريخ اول شهريور سال 1390 را فراخوان كرد.
سازمان وظيفه عمومي ناجا، از كليه مشمولان فارغ التحصيل دانشگاهي كه برگ آماده به خدمت از سازمان وظيفه عمومي ناجا به تاريخ اول شهريور ماه سال 1390 را دريافت كرده اند خواست كه در ساعت و محلي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در قالب برگ محل مراجعه به آنان ابلاغ شده است، حضور پيدا كنند.
آن دسته از مشمولاني كه به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگ اعلام محل مراجعه نشده اند مي توانند به نزديك ترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+10) مراجعه و نسبت به دريافت اين برگ اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار كنند.
لازم به تأكيد است كه كليه مشمولان بايد در تاريخ تعيين شده اوراق مربوط به اعزام خود مانند برگ اعزام به خدمت، برگ واكسيناسيون، برگ اعلام محل مراجعه و ساير مدارك مورد نياز از جمله شناسنامه، كارت ملي و... در هنگام مراجعه به وظيفه عمومي به همراه داشته باشند.


فراخوان مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها شهريور90
اخبار روزنامه ها