اطلاعيه دفتر نظارت و ارزيابی وزارت علوم در خصوص زمان مراجعه مشمولين طرح سربازی اعضای هيات علمی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / سربازی امریهارسال شده در   04 امرداد 1391-25 July 2012بازدید 4898
اطلاعيه دفتر نظارت و ارزيابی وزارت علوم در خصوص زمان مراجعه مشمولين طرح سربازی اعضای هيات علمی

دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي  وزارت علوم  طي اطلاعيه اي زمان مراجعه مشمولين طرح سربازي اعضاي هيات علمي در سال 1391 براي گذراندن دوره آموزش نظامي را  اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،  باتوجه به اعلام ستاد کل نيروهاي مسلح و در اجراي ماده 8 آئين نامه اجرايي قانون نحوه تامين اعضاي هيات علمي مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور مبني بر برگزاري دوره آموزش اعضاي هيات علمي در تابستان هر سال ، زمان مراجعه اعضاي هيات علمي سهميه سال 1390  براي  آموزش نظامي روز  دوشنبه مورخ 16/5/1391 مي باشد.

براساس اين اطلاعيه ،تمامي مشمولين (حتي مشمولين آموزش ديده ) موظفند راس ساعت 8 صبح مورخ 16/5/1391 به مرکز آموزش شهيد مدرس سپاه  واقع در كيلومتر 25اتوبان تهران كرج مراجعه نمايند.

دفتر نظارت و ارزيابی وزارت علوم زمان مراجعه مشمولين طرح سربازی اعضای هيات علمی مشمولين طرح سربازی
اخبار روزنامه ها