جزئيات انتقال در دانشگاههاي غيرانتفاعي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه غير دولتیارسال شده در   31 فروردین 1390-20 April 2011بازدید 17940


جزئيات نقل و انتقال و مهمان شدن دانشجويان در موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي با افتتاح رسمي سامانه نقل و انتقال و مهماني موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح رسمي سامانه نقل و انتقال دانشجويان موسسات غيرانتفاعي، دانشجويان متقاضي انتقال و ميهماني به ساير دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعي سراسر کشور مي توانند درخواست الکترونيکي خود را براي دانشگاه مقصد يعني دانشگاهي که پذيرش ميهماني يا انتقال مي دهد، ارسال کنند.
در اين سامانه، دانشجويان براي نيمسال اول تحصيلي آينده از اول تا 31 ارديبهشت ماه فرصت دارند درخواست خود را براي دانشگاه مقصد ارسال کنند و دانشگاه مبدا موظف است در نيمه اول خردادماه براي نيمسال اول و نيمه اول آذر براي نيمسال دوم ريز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کند.
دانشگاه مقصد نيز مکلف است حداکثر تا 10 شهريور ماه براي نيمسال اول و تا 15 دي ماه براي نيمسال دوم نتيجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کند.
براي ارسال ثبت نام در اين سامانه نيز دانشجو ابتدا تعهد نامه اي که در سايت قرار گرفته تکميل و با قبول شرايط تعهدنامه درخواست خود را ثبت مي کند.
اين سامانه تنها مخصوص دانشگاه هاي دولتي و غيرانتفاعي ها است و هرچند دانشگاه هاي پيام نور و علمي کاربردي هم مي توانند در اين سامانه درخواست خود را مطرح کنند ولي اين دو دانشگاه واحد مرکزي و سيستم خاص خود را دارند که از طريق آن عمل مي کنند.
دانشجو با وارد کردن مشخصات عمومي و نوع درخواست خود که مي بايست مطابق با آيين نامه باشد شرايط خود را به منظور انتقال يا ميهماني براي دانشگاه مقصد ذکر مي کند. بعد از تاييد درخواست، دانشجو يک کد رهگيري دريافت مي کند و سپس از سوي دنشگاه مبدا و مقصد درخواست اومورد بررسي و در نهايت تاييد يا مخالفت قرار مي گيرد.
شروط انتقال دانشجويان
انتقال دانشجو به دانشگاه ديگر مشروط به کسب معدل بالاتر از ميانگين معدل دانشجوي ورودي هاي همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد در مدت حداقل سه نيمسال متوالي مهماني براي مقطع کارشناسي پيوسته و دو نيمسال متوالي براي مقاطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته است.
انتقال به دانشگاه هاي هم گروه و يا ساير گروه ها، بدون لحاظ گروه بندي به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد و يا نظر کميته منتخب وزيرعلوم امکان پذير است.
انواع مهمان شدن در موسسات غيرانتفاعي
بر اساس آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي کارداني و کارشناسي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، دلايل مخالفت يا موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد بايد بر اساس اين آيين نامه باشد. برخي شرايط مخالفت با پذيرش دنشجو نيز مي تواند شامل عواملي از جمله تکميل ظرفيت دانشگاه و يا عدم احراز شرايط باشد.
مهمان مبنا: در صورتي که سکونت دائمي خانواده دانشجو در نزديکترين محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشجو مي تواند پس از اعلام قبولي از سوي سازمان سنجش يا در حين تحصيل در دانشگاه مبداء ميهمان شود.
مهمان: براساس ماده 4 آيين نامه در بخش مهمان در صورتي که دانشجو حداقل يک نيمسال تحصيلي در دانشگاه يا موسسه مبدا با ميانگين کل حداقل 13 گذرانده باشد مي تواند تقاضاي مهمان شدن کند.
مدت مهماني مي تواند تا سه نيمسال براي مقطع کارشناسي پيوسته و دو نيمسال تحصيلي براي مقاطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته ادامه يابد. پس از آن دانشجو بايد به دانشگاه مبدا بازگردد و يا با احراز شرايط مندرج در آيين نامه تبديل به ميهمان دائم شده و يا به دانشگاه مقصد منتقل شود.
مهمان دائم: دانشجوي مهمان در صورت کسب ميانگين بالاتر از 13 در دو نيمسال متوالي در دانشگاه مقصد، مي تواند با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد و با راي کميسيون مرکزي بررسي موارد خاص مهمان دائم شود.
در صورت مهماني دائم، نيازي به مراجعه دانشجو در هر نيمسال به دانشگاه مبدا نيست و تنها در پايان هر نيمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبداء ارسال و در پايان تحصيل، مدرک توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود.
وظايف دانشگاه مبدا: دانشگاه ها و موسسات مبدا تنها در خواست دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي کارداني و کارشناسي(پيوسته و نا پيوسته) ورودي سال 86 به بعد را بپذيرند.
دانشگاه هاي مبدا بايد دقت داشته باشند در بررسي درخواست دانشجو، آدرس محل سکونت خانواده دانشجو را که با آن در آزمون سراسري شرکت کرده تطبيق دهند و در صورت صحت ،تقاضاي ميهماني دانشجو را بپذيرند.
وظايف دانشگاه هاي مقصد: براساس مفاد آيين نامه، معدل کل دانشجويان متقاضي بايستي حداقل 13 باشد و دانشگاه و موسسه مقصد براي دانشجويان نيمسال اول که فاقد معدل هستند بايد تعهدي مبني بر کسب ميانيگين حداقل 13 اخذ کنند.
دانشگاه و موسسات، تقاضاي ميهماني دانشجوياني را بررسي کنند که دانشگاه و موسسه مقصد در نزديکترين شهر به محل سکونت خانواده باشد.
بر اساس اين آيين نامه، ميهماني و انتقال از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر در يک شهر و ميهماني از دانشگاه هاي دولتي به موسسات غيرانتفاعي غيردولتي مقدور نيست.


انتقال در دانشگاههاي غيرانتفاعي

آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های مجازی دانشگاه آزاد

تکمیل ظرفیت کنکورهای ارشد و دکتری دانشگاه آزاد آغاز شد

ظرفیت پذیرش دانشجو در ۲ هزار و ۵۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد صفر شد

رتبه ۱۷ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا یافت

اعلام نتایج پذیرش در ۲ آزمون دانشگاه آزاد/ثبت نام از شنبه آغاز می شود

قانون جدید درباره اساتید بازنشسته/ اعلام شرایط تمام وقت شدن

رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی نهایی شد/نتایج طی هفته آینده اعلام می شود

شرط پرداخت یارانه تغذیه به مراکز دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

تصویب شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

افتتاح پژوهشگاه‌ و دانشکده‌مهندسی‌ تهران‌ شمال‌ دانشگاه‌ آزاد

توسعه خدمات مشاوره به دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد با بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی مواجه بود

برگزاری جلسه هماهنگی دانشگاه علمی کاربردی برای تکمیل ظرفیت

اعلام شرط وزارت علوم برای برگزاری دوره های مجازی توسط دانشگاه آزاد

پذیرش ۹ دانشگاه غیرانتفاعی صفر شد/ حذف ۳۸ کدرشته محل

اخبار روزنامه ها