وزارت علوم: نمي‌توان عليه مدارک جعلی دانشگاه‌های خارجی اعلام جرم كرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   17 فروردین 1391-05 April 2012بازدید 1779
وزارت علوم: نمي‌توان عليه مدارک جعلی دانشگاه‌های خارجی اعلام جرم كرد


وي افزود: از نظر قوه قضاييه و از بعد حقوقي اصل مدرك براي اقدام قانوني معتبر شناخته مي‌شود.

مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: در سال گذشته 20 مدرك دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي خارجي از سوي اداره كل امور دانش آموختگان جعلي شناخته شد.

دكتر محمد حسين مجلس آرا در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: سال گذشته يكسري مدارك جعلي براي تاييد به دست ما رسيد كه كارشناسان ما تشخيص دادند جعل است.

نمي‌توانيم عليه مدارك جعلي دانشگاه‌هاي خارجي اعلام جرم كنيم

وي در خصوص اقدامات قانوني براي برخورد با اين مدارك جعلي گفت: با توجه به اينكه كپي مدارك جهت ارزشيابي به ما ارائه شده بود، ‌نمي‌توانستيم اقدام قانوني عليه اين مدارك انجام دهيم چرا كه كپي مدارك سند معتبر شناخته نمي‌شود و نمي‌توان عليه آن اعلام جرم كرد. بر اين اساس ما تنها اطلاع رساني به دانشگاه مربوطه انجام داديم كه مدرك فلان فرد جعل است تا وي را پذيرش نكنند.

وي افزود: از نظر قوه قضاييه و از بعد حقوقي اصل مدرك براي اقدام قانوني معتبر شناخته مي‌شود.

مجلس آرا بيشترين مدارك جعلي را مربوط به كشورهاي حوزه عربي و آسياي ميانه عنوان كرد و گفت: اين دسته از افراد مدارك فرد ديگري را گرفته‌اند و اسكن و جعل كرده و براي تاييد به اداره كل دانش آموختگان ارسال كرده‌اند كه اين مدارك توسط كارشناسان ما جعلي شناخته شد.


وزارت علوم مدارک جعلی دانشگاه‌های خارجی
اخبار روزنامه ها