عدم ارزشیابی مدارک کنسرواتور دولتی کمیتاس ارمنستان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   28 تیر 1391-18 July 2012بازدید 1291عدم ارزشیابی مدارک کنسرواتور دولتی کمیتاس ارمنستان

مدارک کنسرواتور دولتی کمیتاس ارمنستان برای دانشجویان ارزشیابی نمی شود

بر اساس اعلام وزارت علوم، مدارک صادره از کنسرواتوار دولتی کمیتاس ارمنستان برای دانشجویانی که تاریخ شروع به تحصیل آنان پس از تاریخ 1/9/2012 باشد، ارزشیابی نمی شود.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان  کشور اعلام کرد که مدارک صادره از کنسرواتوار دولتی کمیتاس ارمنستان چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از تاریخ 1/9/ 2012 (11/6/1391) باشد، قابل بررسی و ارزشیابی نیست.
دلیل اتخاذ این تصمیم ار طرف اداره کل امور دانش آموختگان، اثبات ضعف علمی دانش آموختگان کنسرواتوار دولتی کمیتاس ایروان در بررسیهای کیفی صورت گرفته عنوان شده است.

پایین بودن سطح آموزشی این کنسرواتوار نسبت به سنوات قبل همچنین عدم رعایت سطح آموزشی لازم برای دانشجویان ایرانی محرز شده است.عدم ارزشیابی مدارک کنسرواتور دولتی کمیتاس دانشگاه ارمنستان
اخبار روزنامه ها