شرايط بورسيه در دانشگاههاي علوم پزشکي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   10 خرداد 1390-31 May 2011بازدید 2296


معاون آموزشي وزارت بهداشت با تاکيد بر اينکه با توجه به سطح پزشکي در ايران، نيازي به بورسيه خارج نيست، گفت: بورسيه خارج از کشور در وزارت بهداشت تنها در حوزه هاي خاص اجرا مي شود.

دکتر محمدعلي محققي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بورسيه تحصيلي يک مکانيسم براي توانمندسازي و ارتقاي علمي در آموزش پزشکي است اما در شرايط فعلي بسياري از رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي در کشور راه اندازي شده و ديگر نيازي به بورسيه خارج نيست.

محققي خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت تنها در حوزه هاي مورد نياز به توسعه علمي و تجربيات و فناوريهاي جديد سطحي از بورسيه هاي خارج از کشور اجرا مي شود.

معاون وزير بهداشت گفت: در شرايط فعلي تاکيد وزارت بهداشت بر روي مبادله هيئت علمي در حوزه بورسيه ها است و تنها در مواردي اعزام به خارج صورت مي گيرد که به ارتقاي آموزش کمک کند و سيستم آموزش دانشگاهي بورس دهنده نيز بايد برتر از حوزه هاي داخلي باشد.

وي تاکيد کرد: دانشجويان ما نيازي ندارند که براي آموزش خود در خارج از کشور به دانشگاههاي خارجي همتراز با دانشگاههاي داخلي يا پايين تر از دانشگاههاي داخلي اعزام شوند.


بورسيه در دانشگاههاي علوم پزشکي
اخبار روزنامه ها