ظرفیت بورسیه دکتری در سال جاری/ اسامی دانشگاه های پر ظرفیت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   12 مهر 1390-04 October 2011بازدید 6145


ظرفیت بورسیه دکتری در سال جاری/ اسامی دانشگاه های پر ظرفیت
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، با اشاره به آمار ظرفیت پذیرش بورسیه در دانشگاههای داخل کشور گفت: برای امسال از سوی کل دانشگاههای کشور ظرفیتی برابر 4 هزار و 500 نفر برای بورسیه به وزارت علوم اعلام شده است.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دانشگاههایی که دارای بیشترین تقاضای جذب بورسیه هستند، گفت: دانشگاه پیام نور با 876 نفر و بعد از آن دانشگاههای تهران، علم و صنعت و شیراز دارای بالاترین تقاضا برای بورسیه داخل هستند.

رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم گفت: بورسیه داخل از میان دانشجویان دکتری که متقاضی بورس هستند جذب می شود.

وی اظهار داشت: برای امسال از سوی دانشگاهها ظرفیت مورد تقاضای بورس دکتری اعلام شده اما این آمار کمتر از تقاضای دانشجویان دکتری است و هر سال تعداد متقاضیان برای بورس بیشتر از ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاهها است.


ظرفیت بورسیه دکتری سال جاری دانشگاه های پر ظرفیت
اخبار روزنامه ها