ارائه درخواست نخبگان جهت دريافت بورسيه به دانشگاه‌های مورد تاييد بنياد نخبگان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   20 آذر 1391-10 December 2012بازدید 1912
ارائه درخواست نخبگان جهت دريافت بورسيه به دانشگاه‌های مورد تاييد بنياد نخبگان

قائم مقام بنياد ملي نخبگان از تسهيلاتي که در اختيار نخبگان قرار ميگيرد خبر داد.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران؛‌ سعيد سهراب پور، قائم مقام بنياد ملي نخبگان درحمايت از افراد نخبه بيان کرد: يکي از تسهيلات براي افراد عضو بنياد، معاف از مصاحبه هنگام استخدام است و بايد هنگام مراجعه براي استخدام تاييديه بنياد ملي نخبگان را داشته باشند.

سهراب پور درمورد تسهيلات قرار گرفته براي اعضاي بنياد ملي نخبگان افزود: افراد استخدامي در هر شغلي با داشتن تاييديه بنياد نخبگان طبق ضوابط از يک پايه بالاتر درآمد برخوردار ميشوند.

وي با توجه به گزارشات رسيده از تخلفات افرادي که خود را عضو بنياد ملي نخبگان معرفي مي‌کنند، گفت: افراد زيادي براي مراجعه استخدام، خود را عضو ملي نخبگان معرفي مي‌کنند و خواهان تسهيلات اين بنياد هستند.

قائم مقام بنياد ملي نخبگان با اشاره به اين گزارشات تاکيد کرد: افراد عضو ملي نخبگان حتما تاييديه بنياد را براي استخدام با خود همراه داشته باشند.

سهراب پور با توجه به طرح سال اول مصوبه 107نفر بورسيه در داخل کشور، ادامه داد: حدود 40 نفر نتوانستند بورسيه شوند و اين مربوط به نپذيرفتن بعضي دانشگاه‌ها است.

وي در مورد 40نفر اعضاي زير پوشش بنياد که تاکنون نتوانسته‌اند بورسيه شوند، افزود: اين افراد نپذيرفته شده توسط دانشگاه‌ها بايد به دانشگاه‌هاي مورد تاييد بنياد نخبگان در خواست بدهند.

قائم مقام بنياد ملي نخبگان در تصريح اين مطلب گفت: افراد بورسيه شده اگر تا کنون نتوانسته‌اند در دانشگاه‌هاي مورد تاييد بنياد قبول شوند نامه به بنياد زده و از طريق بنياد پيگير اين مطلب بشوند.ارائه درخواست نخبگان دريافت بورسيه دانشگاه‌های مورد تاييد بنياد نخبگان
اخبار روزنامه ها