نحوه انتقال دانشجویان ایرانی از خارج از کشور به دانشگاه آزاد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   06 دی 1391-26 December 2012بازدید 2158نحوه انتقال دانشجویان ایرانی از خارج از کشور به دانشگاه آزاد

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از برگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،خسرو دانشجو: با اشاره به افزایش درخواست دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور برای بازگشت به داخل گفت: با توجه به تغییرات نرخ ارز، متقاضیان بازگشت به داخل بسیار زیاد شده است. بنابراین در هیات رئیسه دانشگاه آزاد در این زمینه تصمیم گرفته شد که سیکلی برای ارزشیابی آنان و پذیرش در دانشگاه آزاد رعایت شود.
خسرو دانشجو
وی افزود: بر این اساس ابتدا متقاضی درخواست خود را به معاونت بین الملل دانشگاه آزاد مطرح و پس از ارزشیابی اعتبار دانشگاه توسط معاونت بین‌الملل، دانشجو به معاونت آموزشی معرفی می‌شود که در آنجا تصمیم گرفته می‌شود که کدام دانشجو بر اساس درجه علمی به کدام واحد معرفی شود و در نهایت پس از معرفی، گروه تخصصی در مورد میزان واحدهایی که گذرانده است، تصمیم گیری می‌کنند.

نحوه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور دانشگاه آزاد
اخبار روزنامه ها