اعزام 200 دانشجو به خارج کشور / 3 کشور در ليست سياه وزارت علوم

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   15 آذر 1387-05 December 2008بازدید 2374


معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از بورسيه 200 دانشجو و اعزام آنها به دانشگاههاي خارج از کشور با تأکيد بر اعزام در رشته هاي بين رشته اي در سال 87 خبر داد. محمود ملاباشي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعزام دانشجوي بورسيه به خارج از کشور در سال 87 با تأکيد بر اعزام در رشته هاي بين رشته اي صورت مي گيرد. هر ساله در هر گروه آزمايشي چندين اوليت براي اعزام وجود دارد اما با افزايش رشته هاي بين رشته اي اعزام دانشجو به خارج از کشور نيز در اين رشته ها بيشتر مي شود. وي افزود: به عنوان مثال در رشته اقتصاد ديگر دانشجويي براي اعزام به خارج بورسيه نمي کنيم اما در رشته اقتصاد مالي دانشجو اعزام مي شود. معاون دانشجويي وزارت علوم با اشاره به کشورهايي که در خصوص اعزام دانشجوي بورسيه براي وزارت علوم اولويت دارند، گفت: به جز کشورهاي آمريکا، انگليس و کانادا که ما دانشجويي براي اين کشورها اعزام نمي کنيم هر کشور ديگري که بتواند رشته هاي اولويت دار را پذيرش کند و دانشگاههاي آن از نظر وزارت علوم معتبر باشد براي اعزام دانشجو در اولويت است. وي در خصوص تعداد بورسيه هاي خارج از کشور امسال به مهر گفت: بررسي پرونده هاي 200 نفر از دانشجويان براي اعزام در دستور کار است و تاريخ زماني اعزام آنها را تا پايان آذر ماه تعيين کرده ايم. ملاباشي با اشاره به تعداد بورسيه هاي داخل کشور گفت: ظرفيت بورس داخل براي سال جاري هزار نفر است که در صورتي که توانايي جذب بيشتري توسط دانشگاهها وجود داشته باشد وزارت علوم نيز براي اين امر ممنوعيتي ندارد

اخبار روزنامه ها