ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش بورس داخل و 2 شاخص مورد نیاز برای موافقت با بورس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   06 مهر 1392-28 September 2013بازدید 1121ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش بورس داخل و 2 شاخص مورد نیاز برای موافقت با بورس

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم درباره ظرفیت دانشگاهها برای پذیرش بورس داخل در سال تحصیلی جاری، گفت: برای سال تحصیلی جاری 2500 ظرفیت پذیرش بورس دکتری داخل اختصاص یافته است.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان تقاضای دانشگاهها برای بورس داخل طی سال تحصیلی 93-92، گفت: وزارت علوم تاکنون با تعداد 1700 تقاضای بورس داخل که توسط دانشگاهها اعلام شده، موافقت کرده و برخی تقاضاها نیز در دست بررسی است.

وی درباره ظرفیت دانشگاهها برای پذیرش بورس داخل، اظهار داشت: برای سال تحصیلی جاری، حداقل 2500 ظرفیت اختصاص یافته و با 1700 تقاضا موافقت شده است.

وی به دو شاخص مهم برای ارائه ظرفیت بورس داخل به دانشگاهها اشاره کرد و افزود: شاخصهای نسبت استاد به دانشجو و هرم هیأت علمی برای موافقت با دوره بورس داخل دانشگاهها مورد بررسی قرار می گیرد و نیاز واقعی دانشگاهها با توجه به محدودیت موجود برای بورس اعلام می شود.

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزازرت علوم درباره قراردادهای بورس داخل، یادآوری کرد:  قراردادهای بورس داخل توسط سازمان امور دانشجویان منعقد می شود و مشکلی از این نظر وجود ندارد.


نحوه دریافت بورس بورسیه تحصیلی شرایط دریافت بورسیه بورس بورسیه ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش بورس داخل
اخبار روزنامه ها