ارايه بورس تحصيلي خارج از کشور دكتراي تخصصي توسط دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   05 اردیبهشت 1388-25 April 2009بازدید 2613


ارايه بورس تحصيلي خارج از کشور دكتراي تخصصي توسط دانشگاه علوم پزشكي شيراز دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر اساس دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از کشور در 7 رشته از ميان مديران و مربيان آموزشي، بورسيه مي‌پذيرد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانجويان ايران (ايسنا)، داوطلبين حائز شرايط مي‌توانند حداکثر تا 6 ارديبهشت ماه مدارک خود را به ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ارائه دهند. بر اين اساس، پذيرش بورس در رشته‌هاي ايمني ژن درماني، شنوايي شناسي، اپيدميولوژي، ارگونومي، راديوبيولوژي، نانو فن آوري دارويي و Molecular modeling انجام مي‌شود. دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي ارشد يا دکتراي عمومي پزشکي، دندانپزشکي، علوم آزمايشگاهي و دامپزشکي، دارا بودن حداكثر سن 35 سال در زمان ارايه درخواست و برخورداري کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت دائم توسط متقاضيان مرد از شرايط عمومي پذيرش در بورس است. گفتني است، حداکثر سن بورسيه‌ها مي‌تواند بر حسب مورد چون اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها يک سال به ازاي هر سال خدمت اعم از پيماني يا رسمي، دارندگان کارت پايان خدمت وظيفه عمومي معادل طول خدمت حداکثر دو سال، شرکت‌کنندگان در جبهه‌هاي جنگ تحميلي يک سال به ازاي هر سال حضور داوطلبانه در جبهه و آزادگان جنگ تحميلي يک سال به ازاي هر سال اسارت، افزايش يابد ولي در هر حال نبايد بيش از 40 سال باشد. لازم به ذكر است، محل اشتغال به کار متقاضيان در صورت استخدام رسمي نبايد با موسسه معرف متفاوت باشد و متقاضيان نبايد به موسسه يا دستگاه ديگري غير از محل سهميه قبولي و يا موسسه معرف تعهد خدمت داشته باشند و محل تعهد متقاضيان براي استفاده از بورس داخل در مقطع کارشناسي ارشد نبايد متفاوت با محل سهميه قبولي در مقطع دکترا باشد. همچنين، دارندگان مدارک دکتراي تخصصي PhD و دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي دکتراي تخصصي PhD يا دستياري مجاز به شرکت و معرفي براي اخذ بورس نيستند. به گزارش ايسنا، پذيرش نهايي و اعطاي بورس به متقاضيان معرفي شده توسط دانشگاه پس از تائيد هيات مرکزي جذب و در چهار چوب ضوابط شورا و از طريق شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت انجام مي‌شود و نقش دانشگاه فقط معرفي افراد به وزارت متبوع است. داوطلبين بايد از استعدادهاي درخشان به استناد آئين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعداد هاي درخشان، مربيان آموزشي دانشگاهها که 80 درصد نمره ارتقاء را کسب كرده‌اند و افرادي که در پست هاي علمي اجرائي داراي خدمات ارزنده هستند، باشند. گفتني است، کليه درخواست‌هاي متقاضيان در هيئت اجرائي بورس دانشگاه بررسي و از افراد واجد شرايط جهت مصاحبه دعوت مي‌شود.

اخبار روزنامه ها