معرفي اسامي متقاضي بورس خارج

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   28 فروردین 1389-17 April 2010بازدید 3996


معرفي اسامي متقاضي بورس خارج

مسلمي به مهر خبر داد: معرفي اسامي متقاضي بورس خارج/ اعلام زمان مصاحبه و انتشار نتايج نهايي مدير کل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم درباره بورس خارج از کشور دانشجويان در سال 89 گفت: اسامي متقاضيان بورس خارج از کشور دانشگاهها منتشر شده است و پس از گذراندن مرحله مصاحبه از بين اين اسامي حدود 200 نفر براي اعزام انتخاب مي شوند. حسن مسلمي نائيني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ليست اسامي 423 نفر از متقاضيان بورس خارج از کشور دانشگاهها براي مقطع دکتري بر روي سايت وزارت علوم منتشر شده است که پس از گذراندن مرحله مصاحبه از بين اين اسامي حدود 200 نفر براي اعزام انتخاب مي شوند. وي اظهار داشت: نتايج نهايي بورس پس از انجام مصاحبه در خرداد ماه اعلام مي شود و پذيرفته شدگان از زمان پذيرش تا زمان اعزام يکسال فرصت دارند. مدير کل بورس وزارت علوم با اشاره به زمان انجام مصاحبه گفت: گروه کشاورزي و هنر 26 فروردين ماه، گروه علوم پايه 27 فروردين ماه، گروه فني و مهندسي 2 و 3 ارديبهشت ماه و گروه علوم انساني نيز 9 و 10 ارديبهشت ماه بايد براي مصاحبه مراجعه کنند. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1063543
اخبار روزنامه ها