بورسيه‌تحصيلي‌دانش‌آموزان‌استعدادهاي ‌برتر

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 5103


بورسيه‌تحصيلي‌دانش‌آموزان‌استعدادهاي ‌برتر

رئيس بنياد ملي نخبگان گفت: دانش‌آموزان استعداد برتر كه محروميت مادي دارند، بورسيه تحصيلي مي‌شوند. به گزارش فارس، نسرين سلطان‌خواه عصر امروز در نشستي مشترك با وزير آموزش و پرورش در زمينه طرح شهاب (شناسايي، هدايت، استعدادهاي درخشان) گفت: يكي از سرمايه‌ها و ذخيره‌هاي كشور استعدادهاي كشور و در رأس آن‌ها استعدادهاي برتر و نخبگان هستند. وي افزود: بنياد ملي نخبگان با هدف شناسايي جذب، هدايت و حمايت از استعدادهاي برتر كشور تأسيس شد و اين بنياد براي نخبگان در سنين مختلف از دوره ابتدايي تا دوره كهن‌سالي برنامه‌هاي متفاوتي دارد. رئيس بنياد ملي نخبگان گفت: طرح شهاب به شناسايي و كشف و هدايت استعدادهاي برتر در دوره‌هاي ابتدايي تا پيش دانشگاهي مي‌پردازد و ما محوريت اجرايي شدن اين طرح را به وزارت آموزش و پرورش محول كرده‌‌ايم. وي ادامه داد: براي ورود به جزئيات خود آموزش و پرورش بايد دخالت مؤثر و مستقيمي در اجراي اين طرح داشته باشد. معاون علمي رئيس جمهور افزود: آموزش و پرورش بايد مشخص كند كه كدام دوره و كدام محدوده جغرافيايي كشور در اولويت قرار دارد و ما بايد طرح شهاب را از كدام منطقه در ابتدا شروع كنيم. وي گفت: مكانيزم كشف و شناسايي را بايد وزارت آموزش و پرورش مشخص كند و در بحث تأمين منابع مالي بنياد ملي نخبگان آمادگي حمايت اين طرح را دارد. رئيس بنياد ملي نخبگان گفت: با توجه به نگاه عدالت‌محورانه اگر وزارت آموزش و پرورش استعدادهايي را شناسايي كند كه محروم هستند و اين محروميت، محروميت مادي باشد بنياد ملي نخبگان آمادگي دارد تا اين دانش‌آموزان را بورسيه تحصيلي كند. وي افزود: استعدادهاي آموزش و پرورش علاوه بر طرح شهاب مي‌تواند از حمايت‌هاي مالي بنياد ملي نخبگان در قالب بورس تحصيلي استفاده كند.
اخبار روزنامه ها