تدوين آيـيـن‌نـامـه بـورس مـربـيـان دانـشـگـاه‌هـا

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   27 شهریور 1389-18 September 2010بازدید 4552


تدوين آيـيـن‌نـامـه بـورس مـربـيـان دانـشـگـاه‌هـا

گامي ديگر براي بهبود هرم هيات علمي دانشگاه‌ها مديركل بورس وزارت علوم در گفت‌وگو با ايسنا: آيـيـن‌نـامـه بـورس مـربـيـان دانـشـگـاه‌هـا تـدويـن شـد مديركل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: آيين نامه اعطاي بورس براي ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي، غير دولتي و وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي تدوين شد. دكتر حسن مسلمي نائيني در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هدف از تدوين اين آيين نامه را كمك به ارتقاي سطح علمي مربيان و اصلاح هرم هيات علمي موسسه و همچنين كمك به ارتقاي كمي و كيفي آموزش عالي و فراهم آوردن زمينه لازم براي توسعه تحصيلات تكميلي عنوان كرد. وي در خصوص شرايط اعطاي بورس نيز گفت: دارا بودن مدرك رسمي كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارتخانه، حداكثر داراي سن40 سال در زمان تقاضا، تاييد رشته و گرايش تحصيلي متقاضيان در مقطع دكتري توسط موسسه محل خدمت، تاييد صلاحيت عمومي مربي توسط هيات اجرايي جذب دانشگاه، داشتن معرفي نامه از طرف رياست دانشگاه به انضمام صورت ‌جلسه هيات اجرايي جذب مركزي، از جمله شرايط اعطاي بورس است. مسلمي اظهاركرد: هر يك از موسسات مجازند در هر سال نسبت به معرفي حداكثر ده درصد از مربيان رسمي و پيماني شاغل به كار خود در صورت احراز شرايط ماده 3 اين آيين نامه، ‌براي ادامه تحصيل اقدام كنند. مدير كل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم در پايان خاطرنشان كرد:‌ شهريه تحصيلي بورسيه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي بر عهده دستگاه مربوطه است. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1613627&Lang=P
اخبار روزنامه ها