آگهي بورس تحصيلي خارج از كشور دانشگاه صنعتي کرمان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   19 آبان 1389-10 November 2010بازدید 4757


آگهي بورس تحصيلي خارج از كشور دانشگاه صنعتي کرمان

آگهي بورس تحصيلي خارج از كشور دانشگاه صنعتي کرمان دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي کرمان به منظور تقويت و تكميل كادر هيأت علمي خود، با استناد به دستورالعمل شماره 35945/1/42 مورخ4/8/89 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مبني بر اعزام دانشجو به خارج از كشور ، اقدام به بورس دانشجويان واجد شرايط مي نمايد.علاقمندان ميتوانند جهت ثبت نام به سايت اينترنتي اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به آدرسwww.iranscholarship.net مراجعه کنند. http://www.kgut.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=119
اخبار روزنامه ها