اسامي دانشجویان نمونه وزارت علوم منتشر شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشجوییارسال شده در   06 اسفند 1390-25 February 2012بازدید 6167
اسامي دانشجويان نمونه وزارت علوم منتشر شد

در گروه كشاورزي پنج مرد و يك زن به عنوان دانشجويان نمونه انتخاب شدند كه سهم دانشجويان دانشگاه پايتخت در اين گروه تنها يك نفر است.

فهرست اسامي 50 دانشجوي نمونه كشوري سال 1390 دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته وزارت علوم منتشر شد.

به گزارش ايسنا، دانشجويان نمونه كشوري امسال از ميان پنج هزار دانشجويي كه در سامانه الكترونيكي دانشجوي نمونه ثبت‌نام كرده بودند، انتخاب و با حضور رييس‌جمهور تقدير شدند.

در ميان 50 دانشجوي نمونه كشوري امسال وزارت علوم 37 دانشجوي مرد هستند و 29 نفر نيز در دانشگاه‌هاي تهران تحصيل مي‌كنند.

اسامي دانشجويان نمونه وزارت علوم براساس گروه و مقطع تحصيلي در پي مي آيد:

فني ‌مهندسي

مقطع كارشناسي: علي پور جعفر رشته مهندسي معماري از دانشگاه پيام نور رضا ناصرسراي رشته مهندسي كامپيوتر از دانشگاه صنعتي اروميه، سميه نوروزي رشته مكانيك از دانشگاه فردوسي مشهد و در مقطع كارداني رسول شاهسوني رشته ماشين ابزار از دانشگاه جامع علمي كاربردي.

مقطع كارشناسي ارشد: حنيف كازروني رشته مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي اميركبير، مجيد عزتي مصلح رشته مهندسي برق از دانشگاه شاهد، هدايت عزيزپور رشته مهندسي شيمي از دانشگاه تهران و علي اسماعيلي رشته مهندسي هوا و فضا از دانشگاه فردوسي مشهد.

مقطع دكتري: محمد قشقايي رشته مهندسي شيمي و مجتبي صالحي رشته مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس، سيد ميعاد صالحي رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف و شيرين شكوهي رشته مهندسي پليمر از دانشگاه صنعتي اميركبير.

در گروه فني مهندسي 10 مرد و دو زن به عنوان دانشجويان نمونه انتخاب شدند كه از اين تعداد هفت تن در تهران تحصيل مي‌كنند.

علوم پايه

مقطع كارشناسي: سكينه رجايي يزدان آباد خالصه رشته منابع طبيعي – محيط زيست از دانشگاه تربيت معلم سبزوار.

مقطع كارشناسي ارشد: صابر ايماني رشته زيست شناسي از دانشگاه امام حسين (ع) و اسماء حمزه رشته رياضيات از دانشگاه كاشان.

مقطع دكتري: ياور احمدي رشته شيمي از دانشگاه زنجان، جواد كريمي انداني رشته زيست شناسي از دانشگاه شيراز، محمدرضا عبودي رشته رياضي از دانشگاه صنعتي شريف، محمد ديناري رشته شيمي از دانشگاه اصفهان، محمد حبيبي رشته رياضي از دانشگاه تربيت مدرس، سميه سعيدي نژاد رشته رياضي از دانشگاه علم و صنعت ايران.

در گروه علوم پايه شش مرد و سه زن به عنوان دانشجويان نمونه انتخاب شدند كه پنج نفر از اين دانشجويان از دانشگاه‌هاي شهرستان هستند.

علوم انساني

مقطع كارشناسي: فاطمه احمدي رشته تربيت بدني از مجتمع آموزش عالي جهرم، سعيد نوري آزاد رشته روابط عمومي از دانشگاه جامع علمي كاربردي، سيد محمد حسين حسيني رشته حسابداري از دانشگاه علامه طباطبايي، مسعود يوسفي سرتشنيزي رشته معارف اسلامي از دانشگاه شاهد.

مقطع كارشناسي ارشد: محمد اميني فارساني رشته زبان انگليسي از دانشگاه تربيت معلم تهران،‌ مهسا قرباني بواني رشته مديريت بازرگاني از دانشگاه شاهد، اميرحسين اخروي رشته مديريت صنعتي از دانشگاه فردوسي مشهد، مهرآور مومني جاويد رشته راهنمايي و مشاوره از دانشگاه الزهرا(س)، رستگار حسيني رشته تربيت بدني از دانشگاه گيلان، زهرا محققيان رشته معارف و علوم قرآني از دانشگاه اصفهان، محسن مصلحي (رزمنده – جانباز و آزاده) رشته جغرافيا و برنامه روستايي از دانشگاه اصفهان.

مقطع دكتري: سهراب عبدي زرين رشته راهنمايي و مشاوره از دانشگاه اصفهان، ابوذر زنگوئي نژاد رشته مديريت صنعتي از دانشگاه تربيت مدرس، مهدي بياتي رشته تربيت بدني از دانشگاه تربيت مدرس، طيبه جعفري (فرزند شهيد) رشته ادبيات فارسي از دانشگاه اصفهان، زهرا كريميان رشته علوم تربيتي از دانشگاه شهيد بهشتي، محمد مهدي ذوالفقار زاده كرماني رشته مديريت دولتي از دانشگاه تهران،‌ محمد مومنيان رشته آموزش زبان انگليسي از دانشگاه تربيت مدرس، كامران ربيعي (فرزند شهيد) رشته علوم اجتماعي از دانشگاه اصفهان.

در گروه علوم انساني 13 مرد و شش زن به عنوان دانشجويان نمونه انتخاب شدند كه هشت تن در دانشگاه‌هاي شهرستان تحصيل مي‌كنند.

گروه هنر

مقطع كارشناسي: ثمينه حدادي رشته ارتباط تصويري از دانشگاه الزهرا(س).

مقطع كارشناسي ارشد: رضا رحيم‌نيا رشته مرمت و احياي بناهاي تاريخي از دانشگاه هنر اصفهان.

مقطع دكتري: سعيد نوروزيان ملكي رشته معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران.

در گروه هنر دو مرد و يك زن به عنوان دانشجويان نمونه انتخاب شدند كه يكي از اين دانشجو از دانشگاه‌هاي شهرستان هستند.

كشاورزي

مقطع كارشناسي: خليل مينابي رشته كشاورزي – منابع طبيعي و شيلات از دانشگاه علوم دريايي خرمشهر،.

مقطع كارشناسي ارشد: مرتضي عليرضايي نغندر(فرزند جانباز) رشته مهندسي كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد.

‌ مقطع دكتري حرفه‌اي: سيد هومن بزرگي رشته دامپزشكي از دانشگاه شيراز.

مقطع دكتري: حسين يوسفي رشته منابع طبيعي از دانشگاه تهران، سرور خرم دل رشته زراعت از دانشگاه فردوسي مشهد، كيوان شمسي رشته مهندسي كشاورزي از دانشگاه آزاد اسلامي.

در گروه كشاورزي پنج مرد و يك زن به عنوان دانشجويان نمونه انتخاب شدند كه سهم دانشجويان دانشگاه پايتخت در اين گروه تنها يك نفر است.

دامپزشكي

مقطع دكتري حرفه‌اي و تخصصي: حسين اسماعيلي (فرزند شهيد) رشته دامپزشكي از دانشگاه تهران به عنوان دانشجويان نمونه معرفي شدند.

معيارهاي انتخاب دانشجويان نمونه كشوري و جوايز اين دانشجويان

دكتر كامران دانشجو وزيرعلوم نيز در مراسم تجليل از دانشجويان نمونه كشوري كه با حضور رييس‌جمهور برگزار شد، در خصوص روند اجرايي انتخاب اين دانشجويان اظهاركرد: در اين خصوص آيين‌نامه‌اي با مشاركت دانشجويان سراسر كشور تنظيم شده و شاخص‌هايي براساس توانايي‌هاي علمي، فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، شئونات دانشجويي و همچنين احتساب حداقل معدل تنظيم و اعمال شده است .

وي با اشاره به اينكه انتخاب دانشجويان نمونه از تمامي دانشگاه هاي دولتي، غيرانتفاعي، پيام‌نور، آزاد اسلامي، جامع علمي كاربردي و فني حرفه‌اي صورت گرفته است، گفت: در كل 5000 نفر در سامانه الكترونيكي دانشجوي نمونه ثبت نام كردند كه 210 نفر از آنها توسط دانشگاه‌ها براي بررسي نهايي معرفي و در نهايت نيز 50 نفر از دانشجويان وزارت علوم و 30 نفر از دانشجويان وزارت بهداشت به عنوان نمونه معرفي شدند.

وزير علوم در خصوص ميزان جوايز دانشجويان نمونه نيز گفت: براي دانشجويان نمونه مقطع كارداني و كارشناسي دو ميليون تومان، دانشجويان كارشناسي ارشد دو و نيم ميليون تومان و براي دانشجويان دكتري سه ميليون تومان جايزه تعيين شده است، علاوه بر اعطاي تسهيلاتي براي ادامه تحصيل، هر دانشجوي نمونه به همراه يك نفر از اعضاي خانواده به صورت رايگان به سفر معنوي حج عمره نيز اعزام مي شود.اسامي دانشجویان نمونه وزارت علوم

اعلام شرایط پرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان استعداد درخشان

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی باحضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران

برنامه درسی « مبارزه با مواد مخدر» تصویب شد

رقابت در جشنواره فرهنگی دانشگاهیان علوم پزشکی از اول آبان آغاز شد

دانشجویان قهرمانان ورزشی پاداش می گیرند

دانشجویان در انتظار وام شهریه / دولت وام ۵۵ میلیاردی را اختصاص نداد

تمدید مهلت ثبت‌نام بیستمین دوره ازدواج دانشجویی

ابلاغ برنامه «دانشگاه عاری از دخانیات» ماه آینده

دانشجویان کارت هدیه می گیرند

نامه معاون وزیر علوم به دانشگاه‌ها درخصوص سنوات دانشجویان

پاسخ رئیس سازمان امور دانشجویان به دانشجویان معترض تربیت مدرس

افزایش وام ازدواج دانشجویی/ افزایش حداقلی قیمت غذا

برای اولین بار در کشور؛ خرید تمام آنلاین بلیط پرواهای خارجی برای دانشجویان

ثبت نام بیش از ۲ هزار زوج در مراسم ازدواج دانشجویی

اسکان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه از ۲۵ شهریور

اخبار روزنامه ها