پذيرش دستيار تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / آزمونارسال شده در   04 اسفند 1392-23 February 2014بازدید 5131پذيرش دستيار تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد


دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد در آزمون پذيرش دورهاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1393 در رشته هاي نازايي، رينولوژي دستيار پذيرش مي نمايد

دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ)مورخ 25/11/1393

داوطلبان لازم است علاوه بر مدارک مورد نياز جهت ثبت نام اعلام شده در دستورالعمل مربوطه فيش واريز مبلغ 000/200 ريال به حساب شماره 2178545946007 سيباي بانک ملي را در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند

مکان ثبت نام : ميدان باهنر- ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- طبقه سوم - دفتر نظارت و ارزيابي - تلفن 7240373 داخلي (3)

زمان ثبت نام : 19/11/1392 لغايت 4/12/1392پذيرش دستيار تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد پذيرش دستيار تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي پذيرش دستيار تخصصي
اخبار روزنامه ها