اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس درخصوص پذیرش دانشجو در دوره‏های کارشناسی‏ارشد به شیوه مجازی از بین داوطلبان آزاد و شاغلین در سازمانها و شرکتهای طرف قرارداد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   22 بهمن 1389-11 February 2011بازدید 15177


اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس درخصوص پذیرش دانشجو در دوره‏های کارشناسیارشد به شیوه مجازی از بین داوطلبان آزاد و شاغلین در سازمانها و شرکتهای طرف قرارداد


دانشگاه تربیت مدرس پیرو مجوز صادره از دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور از طریق برگزاری یک آزمون اختصاصی در نیمسال دوم90-1389 اقدام به پذیرش دانشجو در دوره‏های کارشناسیارشد به شیوه آموزش مجازی در رشته‏های زیر می‏نماید:

1. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای تکنولوژی اطلاعات (IT )     ظرفیت 45  دانشجو
2. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)       ظرفیت 30  دانشجو
3. مدیریت سیستم و بهره‏وری                                                                ظرفیت 45  دانشجو
4. مهندسی شیمی                                                                            ظرفیت  30  دانشجو
5. آموزش بهداشت                                                                              ظرفیت 30   دانشجو
6. حقوق خصوصی                                                                              ظرفیت 20   دانشجو
7. حقوق جزا                                                                                       ظرفیت 20  دانشجو
8. حقوق بین الملل                                                                              ظرفیت 30  دانشجو

داوطلبان آزاد و شاغلین در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت مهندسی سپاسد، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) می توانند برای اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون اختصاصی در دوره های فوق از تاریخ 13/11/1389 به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس به نشانی زیر مراجعه نمایند:

http://www.modares.ac.ir/edu

اخبار روزنامه ها