شرط عودت هزینه ثبت‌نام کنکور مجازی دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   18 اسفند 1389-09 March 2011بازدید 3946


آخرین تصمیمات دانشگاه تهران؛
تعیین تکلیف برای کنکوریهای سرگردان/
شرط عودت هزینه ثبت‌نام کنکور مجازی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران آخرین وضعیت پذیرش دانشجویان سومین دوره آزمون کارشناسی ارشد (مجازی) 89 را که موفق به کسب حدنصاب مرحله اول آزمون شده اند، اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران اعلام کرد، در صورتیکه دانشگاه تهران از طریق سازمان سنجش آموزش کشور موفق به اخذ پذیرش دانشجو در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی-حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی-آموزش و ترویج، مدیریت کارآفرینی-بخش عمومی، مدیریت کارآفرینی-سازمانی، مدیریت کارآفرینی-فناوری، مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدبد، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حسابداری، مدیریت اجرایی و مدیریت رسانه، مدیریت امور شهری، در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 شود، همزمان از پذیرفته شدگان مرحله اول نیز جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دعوت به عمل خواهد آورد.
همچنین در صورت کسب حد نصاب قبولی در دو مرحله (مرحله نهایی کسب حداقل 50 از 100 امتیاز) این داوطلبان شرایط ورود به دانشگاه تهران را پیدا می کنند.
دانشگاه تهران در خصوص رشته های مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی نیز اعلام کرده است: داوطلبانی که در دانشکده مدیریت در مرحله اول حد نصاب لازم را کسب کرده اند، در صورت تمایل می توانند در پردیس قم در مرحله دوم آزمون شرکت کرده و در صورت کسب نصاب قبولی در دو مرحله (مرحله نهایی کسب حداقل 50 از 100 امتیاز) این داوطلبان شرایط ورود به پردیس قم دانشگاه تهران را پیدا خواهند کرد.
علاوه بر این، در خصوص سایر رشته های مدیریت mba، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی-بیمه، فلسفه غرب و برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب مرحله اول شده اند می توانند یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند: 1.در صورتیکه دانشگاه تهران حداقل تا پایان سال 1390 موفق به پذیرش دانشجو در این رشته ها بشود، حق آن داوطلب محفوظ باقی می ماند و از آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت کسب حد نصاب قبولی در دو مرحله (مرحله نهایی کسب حداقل 50 از 100 امتیاز) این داوطلبان نیز شرایط ورود به دانشگاه تهران را پیدا می کنند.
در صورت عدم تمایل این داوطلبان به تحقق بند 1 می توانند با مراجعه به دانشگاه نسبت به دریافت هزینه ثبت نام خود اقدام کنند.

اخبار روزنامه ها