تاريخ مصاحبه برخي از دانشگاههاي پذيرنده دانشجوي مجازي كارشناسي ارشد اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   03 تیر 1387-23 June 2008بازدید 3698


تاريخ مصاحبه برخي از دانشگاههاي پذيرنده دانشجوي مجازي در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1387 اعلام شد . به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيرو انتشار اطلاعيه اين سازمان در خصوص معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت كدرشته محلهاي بورسيه، داراي شرايط خاص و دانشگاههاي مجازي و همچنين اعلام برنامه زماني مصاحبه، گزينش و آزمون مرحله دوم برخي از كدرشته‌هاي امتحاني آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1387 ، تاريخ و محل مصاحبه برخي از دانشگاههاي پذيرنده دانشجوي مجازي كه در اطلاعيه مذكور فاقد تاريخ مصاحبه بوده‌اند، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد. معرفي‌شدگان مندرج در اطلاعيه مذكور لازم است با توجه به شرايط مندرج در آن و موارد مندرج در اين اطلاعيه در موعد مقرر اقدام لازم را به عمل بياورند. دانشگاه پيام نور معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت اعلام شده در رشته مجازي دانشگاه پيام نور براي كسب اطلاعات لازم در خصوص نحوه مصاحبه و ساير مراحل به سايت اينترنتي دانشگاه پيام نور به نشاني www.pnu.ac.ir مراجعه نمايند. دانشگاه شهيد بهشتي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت اعلام شده در رشته مجازي مديريت IT بايد پس از مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه شهيد بهشتي به بخش دوره‌هاي الكترونيكي دانشگاه به آدرس www.vu.sbu.ac.ir مراجعه نموده و از بخش اخبار، فرم مربوط به اطلاعات متقاضيان پذيرش را دريافت نمايند. پس از پر نمودن فرم مربوط، بخش مربوط امضا كرده و فرم مربوط به همراه تصوير فرم امضا شده را به آدرس پست الكترونيكي vuit@sbu.ac.ir ارسال نمايند. سيستم پس از حداكثر 24 ساعت پيغام تاييد دريافت مدارك را براي ايشان ارسال مي‌كند. دانشگاه پس از بررسي مدارك، زمان‌بندي مراجعه افراد براي مصاحبه حضوري را بر روي وب سايت بخش مديريت دوره‌هاي الكترونيكي اعلام خواهد نمود. توجه: همان‌طور كه در فرم پذيرش ذكر شده است، بهتر است هر داوطلب توصيه نامه‌اي از اساتيد دوره كارشناسي ارائه نمايد. اين توصيه نامه نيز بايد از يك پست الكترونيكي معتبر با ذكر وب سايت استاد مربوطه از سوي استاد به پست الكترونيكي فوق‌الذكر ارائه شود. تاريخ انجام مصاحبه در دهه اول تيرماه خواهد بود. دانشگاه شيراز معرفي‌شدگان ادامه تحصيل در دوره‌هاي مجازي دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه شيراز با توجه به ماهيت اين نوع آموزش، براي انجام مصاحبه نيازي به مراجعه حضوري ندارند و لازم است منحصراً با مراجعه به سايت اينترنتي آموزشكده الكترونيكي اين دانشگاه به نشاني www.reisu-fars.com ضمن تكميل فرم آنلاين موجود، براي بررسي سوابق علمي، پژوهشي و اجرايي مدارك ذيل را پس از اسكن به فرم فوق پيوست نمايند. مدارك مورد نياز براي ارسال اينترنتي عبارتند از: ريز نمرات دوره كارشناسي، خلاصه سوابق علمي پژوهشي (از قبيل تصاوير صفحه اول مقالات، جلد كتاب، ثبت اختراع، مدارك مربوط به شركت در جشنواره و المپيادهاي علمي و ....) و تصوير كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1387. متقاضيان بايد تا 20 تير مدارك خود را ارسال كنند. ضمنا متقاضيان مي توانند در صورت نياز براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت مذكور مراجعه و يا با شماره تلفن 6460562 داخلي 108 تماس حاصل نمايند.

اخبار روزنامه ها